نام فارسى کلوفازيمين
  نام انگليسى CLOFAZIMINE
  نام تجارى دارو Lamprene
  گروه دارويى ضد جذام
  مكانيسم اثر از رشد مايكوباكتريوم جلوگيري‌كرده و به DNA آن متصل مي‌شود، اثرات ضدالتهابى نيز در حين اثرات كنترل كنندگى جذام از خود نشان مي‌دهد.
  موارد مصرف جذام لپروماتو، جذام مقاوم به داپسون، جذام لپروماتوزى كه توسط اريتماندوزوم لپروزوم عارضه‌دار شده باشد.
  ميزان مصرف در اريتماندوزوم لپروزوم:
بالغين: مصرف خوراكى 200-100 ميلي‌گرم از دارو در روز و به‌مدت 3 ماه و سپس به‌تدريج دوز دارو كاسته شود و در حالى‌که بيمارى كنترل‌شده دوز آن به حدود 100 ميلي‌گرم در روز برسد. حداكثر مي‌توان تا 200 ميلي‌گرم روزانه از اين دارو مصرف كرد.
در جذام مقاوم به داپسون:
بالغين: مصرف خوراكى 100 ميلي‌گرم از دارو روزانه كه حداقل به‌همراه يكى ديگر از داروهاى ضدجذام بايد به‌مدت 3 سال مصرف شود؛ سپس دوز را به روزانه 100 ميلي‌گرم فقط از همين دارو (كلوفازيمين) برسانيد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: اسهال، تهوع، استفراغ، درد شكمي، عدم تحمل، خونريزى دستگاه گوارش، انسداد، بى‌اشتهائي، يبوست، هپاتيت، زردي.
چشم، گوش، حلق و بيني: رنگدانه‌دارشدن قرنيه و ملتحمه توأم با خشكي، سوزش، خارش و تحريك‌پذيرى در چشم.
پوست: تغيير رنگ صورتى يا قهوه‌اى جلدي، خشکي، خارش، راش، حساسيت نسبت به نور، جوش، و شيلوز مونيليائي.
سيستم عصبى مرکزي: سرگيجه، سردرد، خستگي، و خواب‌آلودگي.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد) در شيردهي، در بچه‌ها درد شکم، اسهال و در افسردگى با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: آهسته ۵۰%. اوج اثر: ۱۲ـ۴ ساعت. انتشار: از جفت عبور مى‌کند. دفع: صفراوى (نيمه عمر ۷۰ روز)
تداخلات داروئي: ايزونيازيد باعث کاهش جذب پوستى دارو مى‌شود با مصرف غذا به‌طور همزمان باعث کاهش جذب گوارشى دارو مى‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تست‌هاى عملکرد کبدى هر هفته: AST, ALT, بيلى‌روبين.
ـ تست‌هاى کليوي: BUN، کراتينين، I&O، وزن مخصوص ادرار و تست کامل ادرار هر ماه.
ـ اندازه‌گيرى سطح خونى دارو.
توصيه‌ها:
ـ با غذا مصرف شود، تا علائم گوارشى ناشى از دارو کاسته شود.
ـ در صورت ايجاد استفراغ از ترکيبات ضداستفراغ استفاده گردد.
ـ بعد از کامل شدن C&S دارو را مصرف کنيد، هر ماه مقاومت به دارو را بررسى کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ بچه‌هائى که مادران جذامى دارند در کنار مادر نگهداشته شوند و تغذيه از شير پستان توصيه مى‌گردد.
ارزيابى باليني:
وضعيت رواني: رفتار، خلق؛ تغييرات رفتارى و جنون ممکن است رخ دهد.
وضعيت کبدي: کاهش اشتهاء، زردي، تيره‌شدن ادرار، خستگي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که ۶ـ۳ ماه بعد از دارو درمانى اثرات آن ظاهر مى‌شود.
ـ که جهت تعيين ظرفيت تحمل بيمار جدول‌بندى زمانى دوز دارو ضرورى است. که جدول‌بندى انتخابى براى زمان اثر دارو بايد حفظ شود و در غير اين‌صورت عود ممکن است رخ دهد.
ـ که دارو بايد توأم با غذا مصرف شود.
ـ که تغييرات رنگ پوست گرچه برگشت‌پذير است ولى چندين ماه تا چند سال طول مى‌کشد تا محو گردند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: آلبومين، بيليروبين، AST، ائوزينوفيلى و کاهش پتاسيم خون.