نام فارسى کلدينيوم ـ سى
  نام انگليسى CLIDINIUM-C
  نام تجارى دارو Librax
  گروه دارويى آنتي‌كولينرژيك گوارشى
  گروه شيميايى دارو از ضدموسكاريني‌هاى صناعى چهارظرفيتى آمونيوم.
  مكانيسم اثر مهار اثرات موسكارينى استيل‌كولين در جايگاه اثر پس‌سيناپسى پاراسمپاتيك.
  موارد مصرف در درمان زخم‌معده به ‌همراه ساير دارو به‌كار مي‌رود.
  ميزان مصرف بالغين: مصرف خوراكى 3-2 قرص دو الى سه بار در روز قبل از غذا يا قبل از خواب.
افراد مسن: مصرف خوراكى يك قرص سه بار در روز قبل از غذا.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط نسبت به آنتي‌كولينرژيك‌ها، گلوكوم با زاويه تنگ، در انسداد دستگاه گوارش، مياستنى گراويس، ايلئوس پاراليتيك، آتونى دستگاه گوارش، و مگاكولون توكسيك.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستم عصبى مركزي: اغما تحريك‌پذيرى در سنين بالا، سردرد، بي‌خوابي، سرگيجه، خواب‌آلودگي، اضطراب، ضعف و توهم.
گوارشي: خشكى دهان، يبوست، ايلئوس پاراليتيك، سوزش سردل، تهوع، استفراغ، سوء هضم، و حس‌نكردن طغم غذا.
دستگاه ادرارى تناسلي: تأخير در ادرار کردن، احتباس ادرار و ناتوانى جنسي.
قلبى و عروقي: طپش قلب، تاکي‌کاردي.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، ترس از نور، گشادشدن مردمک، فلج عضلات تطابقى و افزايش فشار چشمي.
پوست: کهير، راش، خارش، تعريق، تب، واکنش‌هاى حساسيتي.
احتياطات:
در پرکارى تيروئيد، در بيماري‌هاى عروق کرونر و آريتمي‌هاى قلبي، در نارسائى احتقانى قلب، در کوليت اولسرو در فشار خون در هرنى هياتال در بيماري‌هاى کبدى و کليوى در حاملگى (در گروه C قرار دارد) در احتباس ادرارى و در هيپرتروفى پروستات بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: يک ساعت. مدت اثر: ۲ ساعت. دفع: طى ۷ روز ۳۶% از دارو از کليه‌ها دفع مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتي، وضعيت قلبي، بررسى از نظر آريتمي‌ها، افزايش ضربانات قلب و طپش قلب.
ـ ميزان I&O: از نظر تأخير در ادرار کردن يا احتباس ادرار بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ براى جذب بهتر نيم الى يک ساعت قبل از غذا مصرف شود.
ـ دوز دارو در افراد مسن کاسته شود چرا که ممکن است متابوليسم در آنها آهسته‌تر باشد.
ـ در صورت خشک‌شدن دهان از آب‌نبات، آدامس يا مزمزه‌ کردن مکرر آب استفاده کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در ظروف محکم و به‌دور از نور نگهدارى کنيد.
ـ براى جلوگيرى از ايجاد يبوست، ميزان مايعات و حجم غذاى دريافتى و فعاليت بيمار را افزايش دهيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ به درمان: از بين رفتن درد ناحيه اپي‌گاستر، خونريزي، تهوع و استفراغ.
شکايت موجود در دستگاه گوارشي: درد در خونريزى (واضح يا مخفي)، تهوع، استفراغ و بي‌اشتهائي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که از رانندگى يا ساير فعاليت‌هاى خطرساز تا زمانى که روى بيمار رژيم درمانى تثبيت شود خوددارى کنند.
ـ از نوشيدن الکل يا مصرف ساير مواد مهارکننده سيستم عصبى مرکزى خوددارى کنند چرا که سبب تشديد آثار خواب‌آورى دارو مي‌گردد.
ـ از محيط‌هاى گرم اجتناب کنيد چرا که ممکن است سبب شوک شود. و دارو باعث مهار تنفسى مي‌شود.
ـ وقتى که در محيط آفتابى هستيد از عينک آفتابى براى جلوگيرى از فتوفوبى استفاده کنند و تارى ديد ممکن است رخ دهد.
ـ مقادير زيادى مايع بنوشند.
ـ بلع دردناک را اطلاع دهند.