نام فارسى سيتراتس (پتاسيم يا سديم سيترات و سيتريک اسيد)
  نام انگليسى CITRATES (Potassium or sodium Citrates & Citric Acid)
  گروه دارويى قليائي‌كننده ادرار، ضد سنگ‌هاى ادرارى
  گروه شيميايى دارو تركيب سيترات
  مكانيسم اثر با قليائى كردن ادرار سبب انحلال سيستئين و تبديل اسيداوريك به يون اورات مي‌شود. هم‌چنين باعث قليائى كردن خون و مقابله با اسيدوز مزمن مي‌شود.
  موارد مصرف پيشگيرى و درمان سنگ‌هاى اسيداوريكى يا سيستئيني، و همچنين سنگ‌هاى اگزالات كلسيم و فسفات كلسيم؛ درمان اسيدوز متابوليك مزمن، خنثي‌كردن اسيد معده.
  ميزان مصرف مهار سنگ‌هاى كليوي، قليائى كننده ادرارى - خوني:
سيترات پتاسيم: 10 تا 20mEq و 4-3 بار در روز.
سيترات سديم و اسيد سيتريك: 10 تا 30mEq از راه خوراكى 4 بار در روز.
سيترات پتاسيم و اسيد سيتريك: 10 تا 30mEq از راه خوراكى 4 بار در روز.
موارد منع مصرف: ضايعات ميوكارد، نارسائى قلبي، نارسائى شديد كليه، عفونت مجارى ادراري، زخم پپتيك، هيپركالمي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، درد شكم، انسداد يا سوراخ‌شدگى روده (نادر).
متابوليك: آلكالوز متابوليك، هيپركالمي، هيپرناترمي.
احتياطات: اسيدوز توبولر كليوى شديد.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آ‍زمايشگاهي:
pH ادرار، BUN،CBC و Cr سرم.
EKG و وضعيت قلبى بيمار.
توصيه‌ها:
ـ دارو را به‌طور کامل همراه با يک ليوان آب ميوه فرو دهيد.
ـ در صورت بروز تهوع، استفراغ، اسهال، درد شديد شکمى و مدفوع سياه رنگ به پزشک اطلاع دهيد.