نام فارسى سيساپريد
  نام انگليسى CISAPRIDE
  نام تجارى دارو Prepulsid
  گروه دارويى افزايش حركات گوارشى
  گروه شيميايى دارو محرك گوارشى
  مكانيسم اثر با افزايش حركات گوارشي، افزايش فعاليت پريستالتيك و تون اسفنكترمرى مانع بروز رفلاكس محتويات معده به مرى و كاهش رفلاكس دئودنال مي‌شود. همچنين از فلج معدى جلوگيرى مي‌كند.
  موارد مصرف فلج معدى ايديوپاتيك يا ناشى از ديابت، بعد از جراحى معده و واگوتومي، اختلالات معدى (با علائم سيرى زودرس، نفخ، بي‌اشتهائي، آروغ‌زدن) بدون علت قابل مشاهده، رفلاكس گاسترو از وفاژيال، انسداد كاذب روده، يبوست مزمن ناشى از اختلال حركات روده.
  ميزان مصرف بالغين: بسته به نياز بيمار 10 تا 40mg/day در 4-2 دوز منقسم. دوز نگهدارنده 20mg/day در يك يا دو دوز است.
موارد منع مصرف: تمام مواردى كه افزايش حركات گوارشى منجربه حادثه مي‌شود مانند: انسداد گوارشي، پرفوراسيون گوارشى و وجود خطر خونريزي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: اسهال، كرامپ شكمي، سروصداى شكم.
غددي: ژينكوماستي، گالاكتوره.
غيره: افزايش ادرار، سردرد.
احتياطات: حاملگي، شيردهي.
ملاحظات پرستاري:
آموزش به بيمار و خانواده:
بهتر است دارو يك‌ربع قبل از غذا مصرف شود.