نام فارسى کلرفنيرامين مالئات
  نام انگليسى CHLORPHENIRAMINE MALEATE
  نام تجارى دارو Aller-Chlor, Chlo-Amine, Chlortab, Chlor-Trimeton, Phenetron Telachlor, Teldrin, Trymegan, Viralegine
  گروه دارويى آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1
  گروه شيميايى دارو آنتاگونيست رسپتو H2 و يك نوع الكيل‌آمين است.
  مكانيسم اثر اثر بر عروق خوني، دستگاه گوارش و دستگاه تنفس ازطريق رقابت با هيستامين در اتصال با رسپتور H2 مي‌گذارد، پاسخ آلرژيك را ازطريق مهاركردن هيستامين كاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف علائم آلرژي، رينيت.
  ميزان مصرف بالغين: مصرف خوراكى 4-2 ميلي‌گرم روزانه سه الى چهار مرتبه و حداكثر مي‌توان تا 36 ميلي‌گرم روزانه مصرف نمود. مصرف از راه تزريق عضلانى يا تزريق وريدى يا زيرجلدى با دوز 40-5 ميلي‌گرم روزانه مي‌باشد.
بچه‌هاى 12-6 سال: مصرف خوراكى 2 ميلي‌گرم در هر 6-4 ساعت و حداكثر روزانه 12 ميلي‌گرم مي‌توان استفاده كرد. و يا از فرم SUS-REL مقدار 8 ميلي‌گرم قبل از خواب و يا روزانه مصرف شود. بصورت SUS-REL براى بچه‌هاى كمتر از 6 سال نبايد تجويز شود.
بچه‌هاى 5-2 سال: مصرف خوراكى 1 ميلي‌گرم در هر 6-4 ساعت و حداكثر روزانه 4 ميلي‌گرم مي‌توان استفاده كرد.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط نسبت به آنتاگونيست‌هاى رسپتور H، در حمله آسم حاد و در بيماري‌هاى دستگاه تنفس تحتاني، گلوكوم زاويه بسته، حاملگى (گروه B)، شيردهي، نوزادان، طى دو هفته پس از درمان با منوآمين اكسيدازها.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستم عصبى مركزي: سرگيجه، خواب‌آلودگي، نامتعادل بودن حركات، خستگي، اضطراب، سرخوشي، گيجي، احساس گزگز، و نوريت.
تنفسي: افزايش ترشحات، خس‌خس، و سفتى قفسه صدري.
خوني: ترومبوسيتوپني، اگرانولوسيتوز، آنمى هموليتيك.
گوارشي: خشكى دهان، تهوع، بي‌اشتهائي، اسهال.
پوست: حساسيت در مقابل نور.
دستگاه ادرارى تناسلي: احتباس ادرار، سوزش ادرار و تکرر ادرار.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، گشاد شدن مردمک‌ها، وزوز گوش، انسداد بيني، خشکى بينى و گلو و دهان.
احتياطات: در افزايش فشار داخل چشم در بيماري‌هاى کليوى و قلبي، در فشار خون و آسم برونشيال، در حملات صرعي، در زخم معده استنوزه، در پرکارى تيروئيد در هيپرتروفى پروستات و در انسداد مثانه با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. شروع اثر: خوراکى ۶۰ـ۳۰ دقيقه. عضلاني: ۱۰ دقيقه. اوج اثر: خوراکى ۶ـ۲ ساعت. مدت اثر: ۶ـ۴ ساعت. دفع: کليوى (نيمه عمر: ۲۴ـ۱۲ ساعت).
تداخلات داروئي: مصرف همزمان الکل و مواد خواب‌آور و آرام‌بخش باعث تشديد تضعيف CNS مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ ميزان I&O روزانه، نسبت به احتباس ادرار، تکرر ادرار و سوزش ادرار آگاهى داشته باشيد و در صورت بروز آنها دارو را قطع کنيد.
ـ در طى مدت درمان، طولاني‌مدت CBC را بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى بدون اينکه رقيق شود و به‌مقدار ۱۰ ميلي‌گرم در يک دقيقه يا بيشتر تزريق شود.
ـ در صورت بروز علائم گوارشسى به‌همراه غذا مصرف شود گرچه ممکن است جواب آن کمى کاهش يابد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در صورت خشک‌شدن دهان از آب‌نبات، آدامس و يا ترکردن مکرر دهان استفاده شود.
ـ در دماى اتاق و ظرف دربسته نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ به درمان: از بين رفتن آب‌ريزش بينى يا احتقان بينى و يا راش‌هاى موضع.
ديسکرازي‌هاى خوني: ترومبوسيتوپني، اگرانولوسيتوز، به‌ندرت ممکن است رخ دهد.
وضعيت تنفسي: تعداد دفعات تنفس و ريتم آن، افزايش ترشحات ريه، خس‌خس، و سفتى قفسه سينه را مدنظر داشته باشيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که اشکال طولانى اثر دارو را نجوند و يا خرد نکنند.
ـ که تمام جوانب مصرف دارو را بدانند و در صورت بروز گيجى خواب‌آلودگى و افت فشار خون به پزشک اطلاع دهند.
ـ که از رانندگى و ساير فعاليت‌هاى خطرآفرين در صورت بروز خواب‌آلودگى اجتناب ورزند.
ـ از مصرف همزمان الکل و يا ساير مهارکننده‌هاى سيستم عصبى خوددارى کنند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
منفى کاذب: تست‌هاى حساسيتى پوست.
درمان مصرف بيش از حد دارو: شربت IPECAC را تجويز کنيد و يا لاواژ معده انجام دهيد در ضمن مي‌توان از ديازپام، منقبض‌کننده‌هاى عروقى و يا باربيتورات‌هاى کوتاه اثر هم استفاده کرد.