نام فارسى سفاتولين سديم
  نام انگليسى CEPHALOTHIN SODIUM
  نام تجارى دارو Keflin, Seffin
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو سفالوسپورين نسل اول
  مكانيسم اثر از سنتز ديواره سلولى جلوگيرى به‌عمل مي‌آورد و به اين ترتيب باعث ايجاد عدم تعادل اسموتيك در آن مي‌شود.
  موارد مصرف باسيل‌هاى گرم منفي: هموفيلوس آنفلوانزا، E.coli، پروتئوس ميرابيليس، كلبسيلا، سالمونلا، شيگلا؛ ارگانيسم‌هاى گرم مثبت: استرپتوكوك پنومونيه، استرپتوكوك پيوژن، استافيلوكوك طلائي، عفونت‌هاى دستگاه تنفسى تحتاني، دستگاه ادراري، پوست، استخوان، سپتي‌سمي، اندوكارديت، پريتونيت باكتريائي.
  ميزان مصرف بالغين: تزريق عضلاني/ وريدى 500 ميلي‌گرم الى 1 گرم در هر 6-4 ساعت.
بچه‌ها: تزريق عضلاني/ وريدى 27-14 ميلي‌گرم/ كيلوگرم در هر چهار ساعت و يا 40-20 ميلي‌گرم/ كيلوگرم در هر 6 ساعت.
در صورت اختلال كليوى دوز آن بايد كاسته شود (كليرانس كراتينين زير 50 ميلي‌ليتر در دقيقه).
در گنوره بدون عارضه مصرف 2 گرم بصور تك‌دوز و از راه عضلاني.
پروفيلاكسى جراحي:
بالغين: 1 تا 2 گرم به‌صورت وريدى يا عضلانى 1/5-1 ساعت قبل ازعمل و سپس هر 6 ساعت به‌مدت 24 ساعت. در كودكان با دوز 20 تا 30mg/kg به همين ترتيب عمل مي‌كنيم.
عفونت‌هاى شديد:
بالغين: تزريق عضلاني/ وريدى 2-1 گرم در هر چهارساعت.
موارد منع مصرف:
در حساسيت مفرط نسبت به سفالوسپورين‌ها.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستم عصبى مركزي: سردرد، گيجي، ضعف، گزگز، تب، لرز.
گوارشي:‌ تهوع، استفراغ، اسهال، بي‌اشتهائي، درد، گلوسيت، خونريزي، افزايش AST،ALT، بيليروبين LDH، الكالن فسفاتاز، درد شكمي، كوليت سودوممبرانو.
دستگاه ادرارى تناسلي: پروتئين در ادرار، واژينيت، خارش، کانديدياز، افزايش BUN، مسموميت کليوي، نارسائى کليه.
خوني: لکوپني، ترومبوسيتوپني، اگرانولوسيتوز، آنمي، نوتروپني، لنفوسيتوز، ائوزينوفيلي، پان‌سيتوپني، آنمي‌هموليتيک، هيپوپروترومبينمي.
پوست: راش، کهير، درماتيت.
تنفسي: تنگي‌نفس، آنافيلاکسي.
احتياطات:
در حساسيت مفرط نسبت به پني‌سيلين‌ها، در حاملگى (در گروه C است). در شيردهى و در بيماري‌هاى کليوى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: اوج اثر: ۳۰ دقيقه بعد از تزريق عضلاني، ۱۵ دقيقه بعد از تزريق وريدي. انتشار: در التهاب مننژ به CSF نفوذ مي‌کند. دفع: کليوى (نيمه عمر: ۶۰ـ۳۰ دقيقه)، به‌وسيله همودياليز از جريان خون خارج مي‌شود.
تداخلات داروئي: پروبنسيد کليوى سفالوتين را کاهش مي‌دهد.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ مسموميت کليوي: افزايش BUN، کراتينين.
ـ حساسيت نسبت به پني‌سيلين يا ساير سفالوسپورين‌ها.
ـ ميزان I&O روزانه.
ـ آزمايشات خوني: CBC, ALT, AST، هماتوکريت، PTT, PT، بيلي‌روبين، LDH، آلکالين فسفاتاز، در صورت درمان طولاني‌مدت تست ماهيانه کومبس مستقيم ضرورى است.
ـ الکتروليت‌ها: پتاسيم، سديم، کلر در صورتي‌که بيمار تحت درمان طولاني‌مدت است بايد ماهيانه چک شوند.
ـ وضعيت روده‌ها: در صورت ايجاد اسهال شديد، دارو بايد قطع شود چرا که ممکن است نشانگر کوليت سودوممبرانو باشد.
ـ بررسى جاى تزريق وريدى از نظر خروج مايعات، فلبيت، و در ضمن تعويض جاى تزريق هر ۷۲ ساعت.
توصيه‌ها:
ـ بعد از اينکه ۱ گرم از دارو را در ۱۰ سي‌سى از دکستروز واتر يا سالين يا آب مقطر رقيق کرديد در عرض ۵ـ۳ دقيقه و به‌صورت وريدى تزريق شود. و مي‌توان براى رقيق‌کردن بيشتر در ۵۰ ميلي‌ليتر از يک محلول مناسب حل نمود و سپس در مدت ۳۰ـ۱۰ دقيقه و يا به‌صورت تزريق طولاني‌مدت داده شود.
ـ جهت حصول اطمينان از نابودى ارگانيسم بيماري‌زا و نيز جلوگيرى از اضافه‌شدن عفونت به‌مدت ۱۴ـ۱۰ روز درمان را ادامه دهيد.
ـ بعد از C&S استفاده شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ به درمان: کاهش تب و لرز و احساس ناخوشي.
برون‌ده ادراري: اگر ادرار کاهش يافت بايد به پزشک اطلاع داده شود چرا که ممکن است نشانگر مسموميت کليوى باشد.
واکنش‌هاى آلرژيک: راش، کهير، خارش، تب، لرز، درد مفصلي، آنژيوادم که همه ممکن است چند روز پس از درمان مشاهده شوند.
خونريزي: اکيموز، خونريزى از لثه‌ها، هماچوري، تست گاياک روزانه مدفوع از نظر خون مخفي.
پيشرفت زياده از حد عفونت: خارش دوره‌اي، تب، احساس ناخوشي، قرمزي، درد، تورم، درناژ، راش، اسهال، تغيير در ميزان خلط و سرفه.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ اگر بيمار ديابت دارد از CLINISTIX يا KETODIASTIX استفاده کند.
ـ از مصرف همزمان الکل يا داروهاى محتوى الکل به‌علت ايجاد واکنش‌هاى داروئى خوددارى شود.
ـ ايجاد گلودرد، کبودي، خونريزي، درد مفصلى را اطلاع دهيد چرا که ممکن است نشانگر ديسکرازي‌هاى خونى باشد.
ـ اسهال شديد را اطلاع دهيد چرا که ممکن است نشانگر کوليت سودوممبرانو باشد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش (کاذب): کراتينين (اوره سرمي)، و ksـ۱۷ در ادرار.
تداخل با: Cross-matching
درمان مصرف بيش از حد دارو: از اپي‌نفرين يا آنتي‌هيستامين‌ها استفاده کنيد و در صورت لزوم (بروز آنافيلاکسي) از تمهيدات احياء استفاده کنيد.