نام فارسى سفتازيميد
  نام انگليسى CEFTAZIDIME
  نام تجارى دارو Fortum, Fortaz, Tazicef, Tazidime
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو سفالوسپورين (نسل سوم)
  مكانيسم اثر مهار سنتز ديوارۀ سلولى باكترى و بي‌ثبات كردن وضعيت اُسموتيكى ديوارۀ سلول.
  موارد مصرف ارگانيسم‌هاى گرم منفي: هموفيلوس آنفلوانزا، E.coli، ائروژينوزا، پروتئوس ميرابيليس، كلبسيلا، سيتروباكتر، انتروباكتر، سالمونلا، شيگلا، آسنينتوباكتر، باسيلوس ميرابيليس، نيسريا، سراتيا؛ ارگانيسم‌هاى گرم مثبت: استاف پيوژن، استرپتوكوك پنومونيه، استاف ارئوس، عفونت‌هاى دستگاه تنفسى تحتانى و فوقاني، دستگاه ادراري، پوستي، گنوكوكي، داخل شكمي؛ سيتي‌سمي، مننژيت.
  ميزان مصرف بالغين: عضلاني/ وريدي: 1 تا 2 gr هر 12-8 ساعت به‌مدت حداكثر تا 2gr هر 6ساعت داده مي‌شود.
بچه‌ها: وريدى 50-30 ميلي‌گرم بر كيلوگرم در روز و حداكثر تا 6 گرم در روز داده مي‌شود.
نوزادان: وريدى 30 ميلي‌گرم بر كيلوگرم هر 12 ساعت داده مي‌شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت به سفالوسپورين‌ها، بچه‌ها.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مركزي: سردرد، سرگيجه، ضعف، كرختي، تب و لرز.
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، بي‌اشتهائي، درد، گلوسيت (التهاب زبان) خونريزي، افزايش ALT،AST، بيليبروبين، LDH، آلكالن فسفاتاز.
ادرارى تناسلي: دفع پروتئين از ادرار، واژينيت، خارش، كانديديازيس، افزايش BUN، مسموميت کليوى و نارسائى کليوي.
خوني: لکوپني، ترومبوسيتوپني، آگرانولوسيتوز، آنمي، نوتروپني، لنفوسيتوز، ائوزينوفيلي، پان‌سيتوپني، آنمي‌هموليتيک.
پوستي: راش، کهير، درماتيت، آنافيلاکسي.
تنفسي: تنگي‌نفس.
احتياطات:
در حساسيت مفرط به پني‌سيلين‌ها، حاملگى (در گروه B قرار دارد)، شيردهى و در بيمارى کليوى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: اوج اثر: يک ساعت بعد از تزريق. انتشار: در صورت التهاب مننژ از CNS عبور مي‌کند. دفع: کليوى (نيمه عمر ۶۰ـ۲۵ دقيقه)
تداخلات داروئي: پروبنسيد باعث کاهش دفع کليوى آن مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ حساسيت به پني‌سيلين يا ساير سفالوسپورين‌ها.
ـ مسموميت کليوي: افزايش BUN، کراتينين.
ـ I&O روزانه.
ـ تست‌هاى خوني: CBC, ALT, AST, هماتوکريت، بيلي‌روبين، LDH، آلکالن فسفاتاز، تست کومبس ماهيانه (در درمان بلندمدت).
ـ در درمان طولاني‌مدت بررسى ماهيانه الکتروليت‌ها: سديم، پتاسيم و کلر.
ـ وضعيت روزانه روده‌ها: در صورت بروز اسهال شديد مصرف دارو را قطع کنيد که اين حالت ممکن است ناشى از کوليت پسودوممبرانو باشد.
ـ محل تزريق وريدى از نظر نشت خارج عروقى و فلبيت: هر ۷۲ ساعت محل تزريق را تغيير دهيد.
توصيه‌ها:
ـ پس از رقيق کردن ۱ گرم از دارو در ۱۰ ميلي‌ليتر مايع، در طى ۵ـ۳ دقيقه از راه تزريق وريدى داده مي‌شود؛ در مرحله بعد مي‌توان دارو را با ۱۰۰ـ۵۰ ميلي‌ليتر از نرمال سالين يا دکستروز واتر رقيق نموده و در طى ۵ـ۱ ساعت انفوزيون نمود.
ـ براى اطمينان از بين رفتن ميکروارگانيسم و جلوگيرى از اضافه‌شدن عفونت درمان را به‌مدت ۵ ـ۱۰ روز ادامه دهيد.
ـ پس از کامل شدن C&S دارو را استفاده نمائيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش تب و بي‌حالى و لرز.
برون‌ده ادراري: در صورت کاهش دفع ادراري، پزشک را مطلع نمائيد چرا که ممکن است اين حالت نشانگر مسموميت کليوى باشد.
واکنش‌هاى آلرژيک: راش، کهير، خارش، لرز، تب، اين حالات ممکن است چند روز پس از شروع درمان ايجاد شوند.
خونريزي: اکيموز، خونريزى از لثه‌ها، هماچوري، گاياک روزانه مدفوع.
پيشرفت زياده از حد عفونت: خارش اطراف مقعد، تب، بي‌حالي، قرمزي، تورم، ترشح، راش، اسهال، تغيير در خلط و سرفه مريض.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تاگلودرد، کبودي، خونريزي، درد مفصل را گزارش کنند که ممکن است نشانگر ديسکرازى خونى باشد.
ـ تا موارد شديد اسهال را گزارش کنند که مي‌تواند مبين کوليت ـ پسودوممبرانو باشد.
ـ افراد ديابتى از CLINISTIX يا KETODIASTIX استفاده کنند.
ـ از مصرف الکل يا مصرف همزمان الکل و دارو خوددارى شود.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش (کاذب): ksـ۱۷ ادراري.
مثبت کاذب: پروتئين ادراري، کومبس مستقيم، گلوکز ادراري.
تداخل با: CROSS-MATCHING
درمان مصرف بيش از حد دارو: استفاده از اپي‌نفرين، آنتي‌هيستامين‌، و در صورت لزوم (آنافيلاکسي) استفاده از لوازم احياء.