نام فارسى سفازولين سديم
  نام انگليسى CEFAZOLIN SODIUM
  نام تجارى دارو Ancef, Kefzol
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو سفالوسپورين (نسل اول)
  مكانيسم اثر مهار سنتز ديوارۀ سلولى باكترى و برهم‌زدن تعادل اُسموتيكى ديوارۀ سلولي.
  موارد مصرف باسيل‌هاى گرم منفي: هموفيلوس آنفلوانزا، E.coli، ميرابيليس، كلبسيلا، ارگانيسم‌هاى گرم مثبت: استرپتوكوك پنومونيه، استرپتوكوك پيوژن، استاف اورئوس، عفونت‌هاى دستگاه تنفسى فوقانى و تحتاني، عفونت‌هاى جلدي، استخواني، مفصلي، دستگاه تناسلي، اندوكارديت، پروفيلاكسى حين عمل، و در سپتي‌سمي.
  ميزان مصرف عفونت‌هاى تهديدكننده:
بالغين: عضلاني/ وريدى 1 تا 1/5gr هر 6 ساعت تا حداكثر 2gr هر 5 ساعت (12g/day).
بچه‌هاى بالاى 1 ماه: عضلاني/ وريدى 100mg/kg در 4-3 دوز مساوى داده مي‌شود.
عفونت‌هاى خفيف تا متوسط:
در بالغين: عضلاني/وريدى 50 تا 250ml هر 8 ساعت مصرف مي‌شود.
در بچه‌هاى بالاى يك‌ماه: عضلاني/وريدى 25 تا 50mg/kg در 4-3 دوز مساوى داده مي‌شود. در ؟؟؟
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به سفالوسپورين‌ها، نوزادان.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مركزي: سردرد، سرگيجه، ضعف، پارستزي، تب و لرز.
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، بي‌اشتهايي، درد، گلوسيت، خونريزي، افزايش ALT،AST، بيليروبين، LDH، الكالن فسفاتاز، درد شكمى و كانديديازيس دهاني.
ادرارى تناسلي: دفع پروتئين از ادرار، واژينيت، خارش، کانديديازيس، لنفوسيتوزيس، ائوزينوفيلي، پان سيتوپني، آنتي‌هموليتيک.
پوستي: راش، کهير، درماتيت، آنافيلاکسي.
احتياطات:
در حساسيت مفرط به پني‌سيلين‌ها، حاملگى (در گروه B قرار دارد)، شيردهي، و در بيمارى کليوى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: اوج اثر: عضلاني: ۲ـ۱ ساعت، وريدى ۵ دقيقه پس از تزريق. انتشار: به CNS نفوذ نمي‌کند. دفع: کليوى (نيمه عمر ۲ـ۱ ساعت)، طى همودياليز از بدن خارج مي‌شود.
تداخلات داروئي: پروبنسيد باعث کاهش دفع کليوى و افزايش اثر دارو مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ حساسيت به پني‌سيلين‌ها يا ساير سفالوسپورين‌ها.
ـ مسموميت کليوي: افزايش BUN, کراتينين.
ـ نسبت I&O به‌طور روزانه.
ـ مطالعات خوني: CBC, ALT, AST، هماتوکريت، الکالن فسفاتاز، بيليروبين، LDH، تست کومبس ماهيانه (در درمان طولاني‌مدت)
ـ در درمان طولاني‌مدت: الکتروليت‌هاى سديم، پتاسيم و کلر را به‌طور ماهيانه بررسى کنيد.
ـ وضعيت روده به‌طور روزانه: در صورت بروز اسهال شديد، دارو را قطع نمائيد چرا که ممکن است نشانگر کوليت يا غشاى کاذب باشد.
ـ محل تزريق وريدى را از جنبه نشت خارجى عروقى و فلبيت بررسى کنيد؛ هر ۷۲ ساعت محل تزريق را جابه‌جا کنيد.
توصيه‌ها:
ـ محل تزريق وريدى را از جهت نشت خارج عروقى و فلبيت بررسى نمائيد و در اين روش دارو در ۱۰mL از آب مقطر رقيق مي‌شود و در طى ۵ـ۳ دقيقه داده مي‌شود؛ مي‌توان دارو را با ۱۰۰ـ۵۰ ميلي‌ليتر از محلول مناسب رقيق‌تر نموده و در طى ۱ـ۵/۰ ساعت تزريق نمود.
ـ براى اطمينان از بين رفتن ميکروارگانيسم و جلوگيرى از اضافه شدن عفونت جديد دارو را به مدت ۱۴ـ۱۰ روز مصرف کنيد.
ـ پس از کامل کردن C&S دارو را مصرف نمائيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش تب، بي‌حالى و لرز.
برونده ادراري: در صورت کاهش دفع ادرارى پزشک را باخبر کنيد چرا که ممکن است مبين مسموميت کليوى باشد.
واکنش‌هاى آلرژيک: راش، کهير، خارش، لرز، تب، درد مفصل، آنژيوادم، ممکن است چند روز پس از شروع درمان ديده شوند.
اسهال: احتمال بروز کوليت سودو ممبرانو وجود دارد.
خونريزي: اکيموز، خونريزى از لثه، دفع خون از ادرار (هماچوري)، گاياک روزانه مدفوع.
پيشرفت زياد عفونت: خارش اطراف مقعد، تب، بي‌حالي، قرمزي، درد، تورم، ترشح، راش، اسهال، تغيير در سرفه و خلط.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ اگر شخص ديابتى است از KETO DIASTIK يا CLINISTIX استفاده کند.
ـ از مصرف الکل، يا مصرف همزمان الکل و داروها خوددارى کند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش (کاذب): KS ـ ۱۷ ادراري.
مثبت کاذب: پروتيئن ادرار، کومبس مستقيم، گلوکز ادرار.
تداخل با: CROSS-MATCHING
درمان مصرف بيش از حد دارو: دادن اپي‌نفرين، آنتي‌هيستامين‌، و در صورت بروز آنافيلاکسى استفاده از لوازم احياء.