نام فارسى کارتينين
  نام انگليسى CARNITIN
  نام تجارى دارو Carnitar, Vitacarn
  گروه دارويى مكمّل غذائى
  گروه شيميايى دارو مشتق اسيدآمينه
  مكانيسم اثر كمك به اكسيداسيون اسيدهاى چرب و توليد انرژي.
  موارد مصرف مكمل غذائى در بيماران تحت همودياليز.
  ميزان مصرف بالغين: يك قرص روزى دو تا سه بار.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، استفراغ، كرامپ‌هاى شكمي، اسهال.
احتياطات: حاملگى (گروه B).
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
براى كاهش عوارض گوارشى بهتر است دارو در فواصل منظم و بعد از غذا مصرف شود.
دارو را در دماى 15 تا 30 درجه سانتيگراد دور از حرارت و نور و رطوبت نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
درماني: سطح کارتي‌تين پلاسما، اسيد چرب آزاد و تري‌گليسريد خون در فواصل منظم به‌منظور تعيين اثربخشى دارو بايد اندازه‌گيرى شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در صورتي‌که بيمار يک نوبت دارو را فراموش کرد مي‌تواند آن را حذف کند.
ـ منبع غذائى کارني‌تين غذاهاى حيوانى مثل گوشت و لبنيات است.