نام فارسى کارديوپلژيا
  نام انگليسى CARDIOPLEGIA
  گروه دارويى آرام‌كنندۀ قلب (در جراحي)
  گروه شيميايى دارو مخلوط يون‌هاى Ca،Mg،K،Cl، HCO۳
  مكانيسم اثر ضمن اينكه باعث مهار فعاليت الكترومكانيك قلب مي‌گردد، با اسيدوز ايسكميك و ازدست‌رفتن يون‌هاى داخل سلولى مقابله مي‌كند. در اين حالت قلب آرام مي‌گيرد و محيط بدون خونريزى براى جراحى قلب فراهم مي‌آيد.
  موارد مصرف جراحى قلب باز.
  ميزان مصرف بالغين: پس از تزريق 10ml بي‌كربنات 8/4% به محل مقدار 300ml/m در هر دقيقه و به‌مدت 4-2 ساعت در ريشه آئورت تزريق شود.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
احتمال انفاركتوس ميوكارد، آريتمي، فيبرپلاسيون دهليزي.
احتياطات: حاملگى (گروه C).
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
اين دارو تنها پس از تزريق بيكربنات سديم بايد تزريق شود.
دارو فقط در عروق كرونر تزريق مي‌شود، از تزريق وريدى دارو اجتناب كنيد.
ارزيابى باليني:
وضعيت قلب: پيگيرى مداوم EKG و دماى ميوکارد جزو موارد کاملاً ضرورى است.