نام فارسى کاربنيسيلين دي‌سديم
  نام انگليسى CARBENICILLIN DISODIUM
  نام تجارى دارو Geopen, Pyopen
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو مشتق پني‌سيلين
  مكانيسم اثر با اتصال به غشاى سلول باكترى از سنتز ديواره سلولى جلوگيرى كرده و باعث مرگ باكترى مي‌شود.
  موارد مصرف سپتي‌سمي، مننژيت، عفونت‌هاى تنفسي، عفونت‌هاى مجارى ادراري، رحم و تخمدان‌ها، عفونت‌هاى بافت نرم و زير پوست.
  ميزان مصرف عفونت سيستميك:
بالغين: روزانه 40-30 گرم از راه وريدى منقسم در 4 دوز.
كودكان: روزانه 250 تا 500mg/kg از راه وريدى منقسم در 4 دوز.
عفونت دستگاه ادراري:
بالغين: روزانه 200mg/kg از راه وريدى يا عضلانى منقسم در 4 دوز (يا 1 تا 2gr هر 6 ساعت).
كودكان: روزانه 50 تا 200mg/kg از راه وريدى يا عضلانى منقسم در 4 دوز.
در نارسائى كليه (كليرانس كراتينين كمتر از 10ml/min):
بالغين: 2gr به‌صورت وريدى هر 12-8 ساعت و يا دوز معمولى هر 48-24 ساعت.
بيماران تحت دياليز: 2gr از راه وريدى هر 4 ساعت ( و يا علاوه بر مصرف اين مقدار دارو بعد از هر بار دياليز 750mg تا 2gr از راه وريدى تجويز مي‌شود).
بيماران تحت دياليز صفاتي: 2gr از راه وريدى هر 12-6 ساعت.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به پني‌سيلين‌ها، حاملگى (گروه B).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
حساسيت عمومي: تب، خارش، كهير، ائوزينوفيلي، راش پوستي، آنافيلاكسي.
خوني: افزايش زمان انعقاد و زمان پروترومبين، خونريزى و اكيموز، هيپرناترمي، هيپوكالمي، آنمي‌هموليتيك، آلكالوز، نوتروپني، لكوپني، ترومبوسيتوپني.
ادرارى تناسلي: نفريت بينابيني، هماچوري.
گوارشي: تهوع، استفراغ، احساس طعم بر در دهان.
موارد ديگر: درد و سفتى محل تزريق، افزايش ALT, AST.
احتياطات: اختلالات کليوى و کبدي، اختلالات الکتروليتي، اختلال انعقادي، بيماران تحت رژيم سديم، حساسيت به سفالوسپورين‌ها.
فارماکوکينتيک: اوج اثر: تزريق عضلاني: ۲ـ۱ ساعت. انتشار: فقط در مننژ ملتهب از مغز رد مي‌شود. متابوليسم: ندارد. دفع: کليوى (نيمه عمر ۱ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ آنتى‌بيوگرام: در ابتدا و در فواصل منظم طى دارو براى تعيين اثربخشى دارو.
ـ تست حساسيت به دارو: مي‌توانيد قبل از شروع درمان دارو را تست کنيد.
ـ زمان انعقاد و زمان پروترومبين: مخصوصاً در بيماران تحت درمان با مقادير زياد دارو و بيماران با نارسائى کليوى بهتر است طى ۲۴ـ۱۲ پس از شروع درمان انجام شود.
ـ الکتروليت‌ها: قبل از شروع درمان بايد بررسى شود و هرگونه اختلالى تحت نظر گرفته شود.
توصيه‌ها:
ـ ابتدا راجع به حساسيت مفرط به پني‌سيلين‌ها و ديگر سفالوسپورين‌ها سؤال شود.
ـ تزريق عضلانى نبايد بيش از ۲ گرم در هر عضله صورت بگيرد. درد و حساسيت ناشى از تزريق را مي‌توان با اضافه کردن کمى ليدوکائين ۱% يا ۲% کنترل کرد.
ـ براى جلوگيرى از تحريک بافتى فلبيت دارو را در حلال مورد تائيد کارخانه سازنده رقيق کنيد. پس از حل شدن، محلول به مدت ۲۴ ساعت در دماى اتاق و به‌مدت ۷۲ ساعت در يخچال قابل استفاده است.
ارزيابى باليني:
I&O: هرگونه تغيير در ميزان جذب و دفع و تغييرات ظاهرى ادرار را گزارش کنيد.
Cr, BUN: مخصوصاً در بيماران افت عملکرد کليوى که مستعد به مسموميت داروئى هستند.
AST, ALT, K, Na
PT, CT, CBC
از نشانه‌هاى CHF مخصوصاً در بيماران باسابقه اختلالات قلبي.
علائم حساسيت مفرط (راش، خارش، گرگرفتگي، افت فشارخون ...) بهتر است اپي‌نفرين، کورتيکواستروئيد تزريقي، آنتي‌هيستامين‌ تزريقي، اکسيژن، لوله تراشه و ساکشن در دسترس باشد.
از نظر عفونت‌هاى اضافى احتمالى (مخصوصاً در بيماران دريافت‌کننده آنتي‌بيوتيک‌هاى وسيع‌الطيف).