نام فارسى کپسيکوم
  نام انگليسى CAPSICUM
  گروه دارويى ضد درد موضعى
  موارد مصرف تسكين دردهاى نورالژيك مانند نورالژى ناشى از هر پس زوستر.
  ميزان مصرف بالغين و كودكان: به‌صورت موضعى و به مقدار كافى بر سطح پوستى منطقه مبتلا روزى 3-2 بار.
موارد منع مصرف:
بر روى پوست زخمى و برهنه، و پوست ملتهب.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سوزش و التهاب موقت (پس از 72 ساعت بهبود مي‌يابد).