نام فارسى کلسيم پانتوتنات
  نام انگليسى CALCIUM PANTOTHENATE
  نام تجارى دارو Pantholin
  گروه دارويى ويتامين گروه B
  گروه شيميايى دارو مشتق اسيدپانتوتنيك
  موارد مصرف پيشگيرى و درمان كمبود ويتامين مخصوصاً در موارد سندرم سوءجذب مانند سلياك يا اسپروى مناطق حاره يا التهاب‌هاى منطقه‌اى روده.
  ميزان مصرف روزانه 5 تا 10mg به‌صورت خوراكي.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
زمان سيلان خون: در افراد مبتلا به هموفيلى مي‌بايست بااحتياط مصرف شود زيرا باعث افزايش زمان سيلان خون مي‌شود.
توصيه‌ها:
بهتر است حتي‌الامكان از منابع غذائى مثل كبد و كليه حيوانات و همين‌طور غلات براى جايگزينى ويتامين استفاده کرد.
آموزش به بيمار و خانواده:
فراموش کردن نوبت مصرف دارو براى بيمار مشکلى پيش نمي‌آورد و بيمار مي‌تواند مقدار داروى فراموش‌شده را از برنامه خود حذف کند.