نام فارسى کلسيم فورت
  نام انگليسى CALCIUM FORTE
  گروه دارويى تأمين‌كننده كلسيم بدن
  گروه شيميايى دارو تركيب كلسيم
  ميزان مصرف استئوپروز:
بالغين: 2 قرص جوشان، 3 بار در روز به‌مدت 8 هفته و سپس 2 قرص در روز به‌صورت خوراكى براى مدت 6 ماه.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
بهتر است دارو 2-1 ساعت قبل و يا بعد از غذا و يا قبل از خواب مصرف شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
براى بيمار توضيح دهيد درصورتى كه يك نوبت مصرف را فراموش كرد، به‌محض يادآوري، دارو را مصرف‌كرده و برنامه قبلى را ادامه دهد.
(براى اطلاعات بيشتر مراجعه شود به ذيل تک‌نگار CALCIUM GLUCONATE).