نام فارسى کلسيم دبسيلات
  نام انگليسى CALCIUM DOBESILATE
  گروه دارويى درمان اختلالات عروقى
  گروه شيميايى دارو تركيب كلسيم
  مكانيسم اثر اين دارو باعث كاهش شكنندگى و نفوذپذيرى مويرگ‌ها در اختلالات عروقى مي‌شود.
  موارد مصرف درمان اختلالات عروقى چشم كه ناشى از شكنندگى و نفوذپذيرى مويرگ‌ها است، ميكروآنژيوپاتى و رتينوپاتى ناشى از ديابت؛ نارسائى عروقى و ادم محيطي، هموروئيد، و سندرم پس از ترومبوز.
  ميزان مصرف اختلالات عروقى چشم:
روزانه 4-2 قرص (500 تا 1000mg) بصورت خوراكي.
سندرم بعد از ترومبوز، نارسايى عروقى و ادم محيطي، هموروئيد:
روزانه 3 قرص (750mg) به‌مدت 3-1 هفته، سپس روزى 2 قرص (500mg).
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
بهتر است دارو طى صرف غذا يا بعد از آن با مقدار زياد آب مصرف شود.