نام فارسى کلسيتونين
  نام انگليسى CALCITONIN Human
  گروه دارويى فاكتورهاى پاراتيروئيدى (تنظيم‌كننده سرم)
  گروه شيميايى دارو هورمون پلي‌پپتيدى
  مكانيسم اثر همانند هورمون پاراتيروئيد ضمن عملكرد بر روى گيرنده‌هاى ويژه روى غشاى استئوكلاست‌ها، باعث كاهش كلسيم سرم و افزايش دفع كليوى كلسيم و فسفر، همينطور ازدست‌رفتن آب و سديم مي‌شود.
  موارد مصرف درمان علامتى بيمارى پياژه، درمان اورژانس هيپركلسمي، استئوبروز پس از يائسگي، موارد تثبيت‌نشده مثل تشخيص و درمان سرطان مدولرى تيروئيد، بيمارى Osteogenesis Imperfecta.
  ميزان مصرف بيمارى پاژه:
بالغين: زيرجلدى 100U/day در اوايل داده مي‌شود، ممكن است درصورت نياز به مقدار 100U/day دو بار در روز به‌مدت 6 ماه داده شود و سپس تا ظهور مجدد علائم از مقدار دارو كاسته مي‌شود.
هيپركلسمي:
بالغين: 4IU/kg عضلانى يا زيرجلدى هر 12 ساعت و درصورت نياز به 8IUmkg هر 6 ساعت افزايش مي‌يابد.
استئوپروز يائسگي:
روزانه 100IU از راه عضلانى يا زيرجلدي.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: راش، گُرگرفتگي، خارش لوب‌هاى گوش، ادم انگشتان.
دستگاه عصبى مركزي: سردرد، تتاني، لرزه، ضعف و گيجي.
ادرارى تناسلي: ديورز.
گوارشي: تهوع، اسهال، استفراغ، بي‌اشتهائي، درد شكم، احساس مزۀ شوري.
عضلانى اسكلاتي: تورم و احساس سوزش در دست‌ها.
قلبى عروقي: فشار بر قفسه سينه.
تنفسي: ديس‌پنه.
احتياطات:
در بيمارى کليوي، بچه‌ها، شيردهي، استئوژنى سارکوما، و در حاملگى (گروه C) با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۱۵ دقيقه. اوج اثر: ۴ ساعت. مدت اثر: ۲۴ـ۸ ساعت. انتشار: از جفت عبور نمي‌کند. متابوليسم: کليوي. دفع: کليوى (نيمه عمر: ۵ـ۱ ساعت)
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم گوارشي: پلي‌اوري، گرگرفتگي، تورم سر، احساس سوزش، سردرد، که مي‌تواند مبين هيپرکلسمى باشد.
ـ وضعيت غذائي: منابع غذائى حاوى ويتامين D (شير، بعضى از غذاهاى دريائي)، کلسيم (محصولات لبني، سبزيجات) و فسفات‌ها.
توصيه‌ها:
ـ کلسي‌تونين انسانى فقط از راه زيرجلدى مصرف شود و دوزهاى مصرفى آن با mg بيان مي‌شود. کلسي‌تونين سالمون از راه زيرجلدى يا عضلانى تجويز مي‌شود. محل‌هاى تزريق را عوض کنيد، در طى ۶ ساعت پس از آماده نمودن ويال مصرف شود، براى کاهش و برافروختگى تهوع و استفراغ به‌هنگام خواب استفاده شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى زير ۷۷ درجه فارنهايت و دور از نور نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
BUN، کراتينين، اسيد اوريک، کلر، الکتروليت‌ها ph ادراري، کلسيم ادراري، منيزيم، فسفات کامل ادرار، (کلسيم بايد در حد ۱۰ـ۹ mg/dL، ويتامين D در حد ۱۳۵ ـ ۵۰ IU/dL حفظ شود)، مقدار آلکالن فسفاتاز پايه هر ۶ـ۳ ماه.
از آنجائى ‌که اين دارو سريعاً مسموميت مي‌دهد، افزايش ميزان دارو بايد بررسى شود، براى موارد کاهش کلسيم، کلريد کلسيم در دسترس داشته باشيد؛ و مريض را از جنبه تتانى بررسى نمائيد.
سديمانتاسيون ادرار.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در صورتي‌که مريض خودش اين کار را انجام مي‌دهد، روش تزريق را به او آموزش دهيد.