نام فارسى برن (سوختگي‌هاى خفيف)
  نام انگليسى BURN (For Minor Burns)
  گروه دارويى ضدسوختگى
  گروه شيميايى دارو تركيب روغن كبد ماهى و اكسيد روى
  مكانيسم اثر با ايجاد يك لايه محافظ بر روى پوست و مخاط و محل ضايعه، درد و خارش را از بين مي‌برد. همچنين اكسيد روى باعث كاهش ترشحات و كمك به بهبود التهاب مي‌شود.
  موارد مصرف زخم‌ها و سوختگي‌هاى سطحي، درمان التهاب و حساسيت پوست نوزادان ناشى از تماس با مواد دفعى نوزاد.
  ميزان مصرف بالغين و كودكان: به‌مقدار نياز، روزانه 4-3 بار مي‌توان مصرف كرد. درمورد زخم‌ها و سوختگي‌هاى سطحى مي‌توان سطح زخم را با گاز استريل پوشاند.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
آموزش به بيمار و خانواده:
براى بيمار توضيح دهيد از تماس دارو با چشم جلوگيرى كند و درصورت عدم بهبودى يا بروز التهاب و يا عفونت پزشك را درجريان بگذارد.