نام فارسى انسولين بي‌فازيک ايزوفان
  نام انگليسى BIPHASIC ISOPHANE INSULIN
  نام تجارى دارو Humaulin 70/30 . Mix-trad
  گروه دارويى ضد ديابت قندى
  گروه شيميايى دارو انسولین با منشاء خارجی بدون تغيیر
  مكانيسم اثر قندخون را کاهش داده و به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش پیروات، لاکتات و کاهش فسفات و پتاسیم می‌شود.
  موارد مصرف کتواسیدوز، دیابت تیپ (IDDM)، (NIDDM)، هیپرکالمی.
  ميزان مصرف بالغین: دوز زیرجلدی که برای هر فرد تنظیم می‌شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
دستگاه عصبی مرکزی: سردرد، بی‌حالی، ترمور، ضعف، خستگی، هذیان، تعریق.
قلبی عروقی: تاکیکاردی، طپش قلب.
پوستی: گرگرفتگی، راش، کهیر، گرمی، لیپودیستروفی، لیپوهیپرتروفی.
چشم، گوش، حلق و بینی: تاری دید، خشکی دهان.
گوارشی: گرسنگی، تهوع.
متابولیک: هيپوگليسمي.
سيستميک: آنافيلاکسي.
احتياطات: حاملگى (در گروه B قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
(جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار INSULIN INJECTION).