نام فارسى بتامتازون ـ ان (چشمى ـ گوشي)
  نام انگليسى BETAMETHASONE-N (Ophthalmic-Otic)
  نام تجارى دارو Betnesol-N
  گروه دارويى ضدالتهاب استروئيدى
  گروه شيميايى دارو تركيب گلوكوكورتيكوئيد و آنتي‌بيوتيك
  موارد مصرف بيماري‌هاى التهابى غيرعفونى چشم و گوش و بيني.
  ميزان مصرف بالغين و كودكان: در شروع 2-1 قطره هر 2ساعت و درصورت تخفيف التهاب مقدار مصرف دارو كاهش مي‌يابد. يا همچنين 0/5 تا 1cm از پماد 3-2 بار در روز و هنگام خواب داخل پلك تحتانى قرار داده شود.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر به تك‌نگارهاى NEOMYCIN و BETAMETHASONE مراجعه شود).