نام فارسى بتامتازون (ال.آ)
  نام انگليسى BETAMETHASONE L.A
  نام تجارى دارو Celestone, Chronodose
  گروه دارويى ضدالتهاب استروئيدى
  گروه شيميايى دارو گلوكوكورتيكوئيد
  موارد مصرف اختلالات آلرژيك، بيماري‌هاى روماتيسمي، آرتريت حاد نقرسي، بورسيت، لوپوس اريتماتو، پلاك‌هاى پسورياتيك، اختلالات غده آدرنال، درمان كمكى در لوسمى و لمفوم بزرگسالان، درمان همراه با داروهاى شيمي‌درماني، مهار سيستم ايمني، بورسيت، آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت.
  ميزان مصرف بورسيت، آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت:
بالغين: 1/5 تا 2ml تزريق داخل مفصلى (بسته به اندازه مفصل) تجويز مي‌شود، كه درصورت نياز مي‌توان آن را تكرار كرد.
اختلالات پوستي:
1/2mg/cm تا حداكثر 6mg به‌صورت تزريق داخل پوستى يا داخل ضايعه كه درصورت لزوم به فواصل يك هفته مي‌توان آن را تكرار كرد.
اختلالات سيستميك:
با دوز 0/5 تا 9mg/day از راه تزريق عضلانى تجويز مي‌شود.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به تك‌نگار BETAMETASONE SYSTEMIC).