نام فارسى بنزيل بنزوات
  نام انگليسى BENZYL BENZOATE
  نام تجارى دارو Benylate
  گروه دارويى ضدجرب/ ضدشپش
  گروه شيميايى دارو مشتقات اسيد بنزوئيك
  موارد مصرف درمان موضعى جرب، ازبين بردن شپش عانه و شپش سر.
  ميزان مصرف درمان بيمارى جرب:
بالغين و كودكان: پس از حمام گرفتن با آب داغ و صابون، در حالى‌كه پوست مرطوب است، لوسيون را در تمام سطح بدن از گردن به پايين به‌طور يكنواخت بكشيد، پس از خشك‌شدن لايه اول اين كار را تكرار كنيد. بهتر است اين كار در دو روز متوالى تكرار شود. تقريباً در هربار براى بالغين 30ml و براى كودكان 20ml از لوسيون مصرف مي‌شود. درصورت عود بيمارى مصرف دارو بعد از 10-7 روز بايد تكرار شود. بعد از آخرين نوبت مصرف، بيمار بايد به حمام برود و دارو را بشويد.
پديكولوز سر و پوبيس:
در بالغين: بايد لوسيون به ناحيه مودار ماليده و پس از 24-12 ساعت با آب و صابون شستشو داده شود. اين كار را مي‌توان يك‌هفته بعد مجدداً تكرار كرد.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوست و مخاط: تماس اين دارو با صورت، چشم، غشاهاى مخاطى و مجارى ادرارى منجر به ايجاد التهاب و واكنش آلرژيك مي‌شود.
احتياطات: نوزادان با سنين پايين.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
از مصرف خوراكى دارو يا تماس آن با مخاط حساس بايد اجتناب شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بيمار بايد تمام لباس‌ها و وسايل خواب خود را با آب داغ بشويد و در يک محيط داغ به‌مدت ۲۰ دقيقه خشک نمايد.
ـ استفاده پروفيلاکسى از دارو براى بقيه افراد خانواده که در تماس با بيمار بوده‌اند مفيد است.