نام فارسى بنزويل پروکسايد
  نام انگليسى BENZOYL PEROXIDE
  نام تجارى دارو Acne-Aid, Benzac, Desquam-E, Fotex, Pan Oxyl, Zeroxin-5
  گروه دارويى ضد آکنه
  مكانيسم اثر اثر ضدباكتريائى بخصوص درمقابل باكتري‌هاى عمدۀ عامل آكنه.
  موارد مصرف آكنه خفيف تا متوسط.
  ميزان مصرف بالغين و بچه‌ها: به‌طور موضعى روزانه يا دوبار در روز در محل ماليده شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به مشتقات بنزوئيك اسيد، پوست ملتهب و برهنه.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: سوزش موضعى پوست، گرمى (خشكي)، پوسته‌ريزي، اريتم، ادم، آلرژي، درماتيت تماسي.
احتياطات: در حاملگى (گروه C)، شيردهى در اطفال زير 12 سال با احتياط مصرف شود.
فارماكوكينتيك: جذب پوستي: 50%. متابوليسم: به اسيد بنزوئيك. دفع: كليوي.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ براى جلوگيرى از ايجاد سوزش بلافاصله دست‌ها را بشوئيد.
ـ از تماس دارو با چشم و نواحى مخاطى اجتناب کنيد.
روش تهيه / تجويز: در دماى اتاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني:
کاهش تعداد آکنه‌هاى روى سطح بدن.
ناحيه گرفتار و عواملى که باعث تشديد يا بهبود وضعيت مي‌شوند.
واکنش آلرژيک: راش، کهير، پوسته‌ريزي، درماتيت، در صورت وجود حالات اخير دارو را قطع کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به مريض گفته شود که گرمى يا احساس سوزش گذرائى در محل مالش دارو ايجاد مي‌شود.
ـ به‌خاطر جلوگيرى از رنگ‌شدن لباس‌ها و موها، از ماليدن دارو در اين محل خوددارى شود.
ـ از مواد آرايشى بر روى محل ماليدن دارو مي‌توان استفاده کرد.
ـ ممکن است خشکى و پوست‌اندازى ايجاد شود.