نام فارسى کلروربنزالکونيوم
  نام انگليسى BENZALKONIUM CHLORIDE (Benasept)
  نام تجارى دارو Benza, Germicin, Sobol, Zphirin
  گروه دارويى ضدعفوني‌كننده
  گروه شيميايى دارو سورفاكتانت كاتيون آمونيوم چهارظرفيتى
  مكانيسم اثر با غيرفعال كردن آنزيم‌ها باعث مهار يا تخريب ارگانيسم‌ها مي‌شود (باكتريواستاتيك، باكتريسيد).
  ميزان مصرف بالغين و بچه‌ها: از محلول 1/750 براى زخم‌هاى كوچك، محلول 1/20،000 - 1/300 براى زخم‌هاى عمقى عفوني‌شده، محلول 1/10،000 - 1/500 براى شستشوى پوست بازشده، چشم، و غشاهاى مخاطي؛ محلول 1/20،000 - 1/500 براى شستشوى پيشابراه و مثانه استفاده مي‌شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، لباس‌هاى تنگ و چسبان، وجود زير گچ شكسته‌بندى يا تراكشن (tractio0n يا cast)، پك‌هاى مقعدى يا واژينال.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستم عصبى مركزي: سردرگمي، بي‌قراري.
پوستي: تحريك، درماتيت پوستي، حساسيت مفرط، راش، سوزش.
گوارشي: تهوع، استفراغ.
تنفسي: تنگي‌نفس، پاراليزى تنفسي، كوما (درصورت خوردن محلول).
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
پس از رقيق‌كردن محلول با آب‌مقطر براى شستشوى زخم‌ها به‌کار برده شود.
ـ به‌منظور جلوگيرى از بروز لرز فقط در يک سوم يا کم‌تر از سطح بدن استفاده شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ در صورت ايجاد نکروز مصرف دارو را قطع کنيد.
ارزيابى باليني:
نواحى گرفتار: از لحاظ تحريک شدن، راش، ترک برداشتن، خشکي، پوسته‌اندازي، ترشح.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در دماى اتاق و به‌مدت کمتر از يک هفته نگهدارى شود.
ـ براى استفاده از اپيکاتور بايد به داخل واژن فرستاده شود، و در صورت بروز خارش، ترشح و سوزش پزشک را مطلع کند.
درمان مصرف بيش از حد دارو: خوراندن شير، محلول صابون، لاواژ معده، درمان‌هاى نگهدارنده.