نام فارسى واکسن ـ سرطان
  نام انگليسى BCG-CANCER
  گروه دارويى واكسن - ضدسرطان
  گروه شيميايى دارو واكسن
  مكانيسم اثر باعث افزايش فعاليت ماكروفاژ و سلول‌هاى كشنده طبيعى (NK Cells) و همچنين افزايش سطح سرمى آنتي‌بادى ضدميلوما و به‌طور كلى افزايش ميزان پاسخ ايمنى عليه برخى از انواع سرطان مي‌شود.
  موارد مصرف ضايعات كوچك و محدود سرطان پوست، ترمورهاى سطحى مثانه، سرطان پستان، ميلوما، مهار رشد ضايعات كوچك به‌جامانده از جراحى تومور.
  ميزان مصرف به‌صورت موردى با تشخيص و مشاوره با متخصص مربوطه تعيين مي‌شود.
موارد منع مصرف:
همراه با داروهاى مهاركننده سيستم ايمني، حساسيت مفرط به واكسن، نقص سيستم ايمني، AIDS، لوكمي، لمفوم، بعد از سوختگى و تزريق واكسن آبله.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: ايجاد ضايعه در محل تزريق، تۀخير در بهبود زخم ناحيه - بروز عفونت ثانويه، ايجاد گرانولوما 6-4 هفته پس از تزريق.
واكنش آلرژيك: تظاهرات لوپوسي، لمفادنوپاتي، شوك آنافيلاكسي.
ديگر موارد: آنمى آپلاستيك، استئوميليت.
احتياطات: حاملگي.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ از اين دارو جهت درمان سرطان‌هاى متاستاتيک نمي‌توان استفاده کرد.
ـ استفاده از اين دارو در زمان حاملگي، تنها در موارد کاملاً ضرورى و با نظر پزشک امکان‌پذير است.