نام فارسى نمک متعادل شده
  نام انگليسى BALANCED SALT
  گروه دارويى چشم - شستشودهندۀ چشم
  گروه شيميايى دارو تركيب شستشودهندۀ چشم
  موارد مصرف شستشوى چشم طى جراحي‌هاى مختلف چشم و گوش و حلق و بيني.
  ميزان مصرف برحسب نياز به هر مقدار مي‌توان از اين محلول استفاده كرد.