نام فارسى آتروپين سولفات (چشمي)
  نام انگليسى ATROPINE SULFATE (Ophthalmic)
  نام تجارى دارو Atropisol
  گروه دارويى چشم - گشادكننده مردمك چشم
  گروه شيميايى دارو آلكالوئيد بلادونا
  مكانيسم اثر با مهار پاسخ عضله شعاعى عنبيه (عضله‌اى كه عمل تطابق جسم مژگانى در پاسخ به تحرك كولينرژيك را به‌انجام مي‌رساند)، باعث گشادى عنبيه و عدم تطابق مي‌شود.
  موارد مصرف التهاب عنبيه، فلج‌كننده جسم مژگانى (سيكلوپلژيك).
  ميزان مصرف بالغين: 2-1 قطره از محلول 1% به‌طور روزانه يا سه‌بار در روز براى التهاب عنبيه يا يك‌ساعت قبل از انكسار (انكسار سيكلوپلژيك) در چشم چكانده مي‌شود. پماد را 3-2 بار در روز مصرف كنيد.
بچه‌ها: 2-1 قطره از محلول 0/5 درصد را روزانه يا سه‌ بار در روز براى التهاب عنبيه يا دوبار در روز به‌مدت 3-1 روز قبل از انجام دادن آزمايش (انكسار سيكلوپلژيك)؛ پماد را روزانه يا 2بار در روز به‌مدت 3-2 روز قبل از آزمايش به‌كار مي‌بريم.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، بچه‌هاى زير 3ماه، گلوكوم با زاويه باز يا بسته، التهاب ملتحمه. سندرم داون.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستميك: تاكيكاردي، سردرگمي، تب، گُرگرفتگي، خشكى پوست، خشكى دهان، ناراحتى شكمي.
(در بچه‌ها: پرشدن مثانه، نبض غيرمنظم، دپرسيون تنفسي).
ملاحظات پرستاري:
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: كاهش در التهاب (التهاب عنبيه) يا انكسار سيكلوپلژيك.
درد چشم: در صورت بروز درد دارو را قطع کنيد.
اثرات سيستميک: مصرف مکرر و جذب سيستميک فراورد‌ه‌هاى چشمى در نوزادان و کودکان عامل بيش از نيمى از مرگ‌هاى ناشى از آتروپين است.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تا هرگونه تغيير در بينائي، تارى ديد يا از دست رفتن بينائي، اشکال تنفسي، عرق کردن و گرگرفتگى را گزارش دهند.
ـ متد چکاندن قطره به مريض: به‌مدت يک دقيقه قطره‌چکان را به کيسه اشکى فشار دهيد، از تماس قطره‌چکان با چشم خوددارى شود.
ـ تارى ديد با استفاده مکرر از دارو کاهش مي‌يابد.
ـ تا زمان بهبود وضعيت ديد از انجام کارهاى مخاطره‌آميز خوددارى کنيد.
ـ در صورت بروز عوارض جانبي، نوبت بعدى چکاندن قطره را انجام ندهيد.
ـ پس از ۵ دقيقه، قطرات بعدى را بچکانيد.
ـ بيش از مقدار معمول پلک نزنيد.