نام فارسى آميودارون
  نام انگليسى AMIODARONE HCL
  نام تجارى دارو Cordarone
  گروه دارويى ضدآريتمى (دسته III)
  گروه شيميايى دارو مشتق يُددار بنزوفوران
  مكانيسم اثر مهاركنندۀ غيررقابتيα و β آدرنرژيك، افزايش دهندۀ مدت پتانسيل عمل و دوره تحريك‌پذيرى در تمام بافت‌هاى قلب.
  موارد مصرف پروفيلاكسى و درمان آريتمي‌هاى خطرناك بطنى و فوق‌بطنى مخصوصاً همراه با فيبريلاسيون دهليزي.
  ميزان مصرف بالغين: دوز بالابرنده 800 تا 1600mg/day به‌مدت 3-1 هفته؛ سپس 600 تا 800mg/day به‌مدت يك‌ماه؛ دوز نگهدارنده 200 تا 600mg/day.
موارد منع مصرف: براديكاردى شديد سينوسي، AV بلوك درجه 2 و 3، سيروز كبدي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي: سردرد، سرگيجه، حركات غيرارادي، ترمور، نوروپاتى محيطي، بي‌حالي، خستگي، آتاكسي، پارستزي، بي‌خوابي.
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، درد شكمي، بي‌اشتهائي، يبوست، مسموميت كبدي.
قلبى عروقي: هيپرتانسيون، برادي‌كاردي، ايست سينوسي، نارسائى احتقانى قلب، ديس‌ريتمي، عدم کارائى گره سينوس دهليزي.
پوستي: راش، حساسيت به نور، تغيير رنگ پوست به آبى مايل به خاکستري، راش، آلوپسي، اکيموز خودبه‌خودي.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، حلقه بينائى در چشم، ترس از نور، رسوب ذرات ريز در قرينه، خشکى چشم.
اندوکرين: هيپرتيروئيدى يا هيپوتيروئيدي.
عضلانى اسکلاتي: ضعف، درد دست و پا.
تنفسي: فيبروز ريوي، التهاب ريوي.
متفرقه: برافروختگي، بو يا مزه غيرطبيعي، ادم، بزاق غيرطبيعي، اختلالات انعقادي.
احتياطات:
در گواتر، تيروئيديت هاشيماتو، سابقه حساسيت شديد به يد، عدم تعادل الکتروليتي، حاملگى (گروه C)، براديکاردي، شيردهى با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ۵۰%. شروع اثر: ۳ـ۲ روز. اوج اثر: ۷ـ۳ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: صفراوى از طريق مدفوع (نيمه عمر ۵۵ـ۴۰ روز).
تداخلات داروئي: تشديد سميت کيندين، پروکائين آميد، فلکاينيد، تشديد اثرات ضدانعقادي‌هاى خوراکي، افزايش‌دهنده سطح ديگوکسين، تشديد خطر براديکاردى و بلوک AV در مصرف همزمان با ديلتيازم و وراپاميل.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O، الکتروليت‌هاى سديم، پتاسيم و کلر.
ـ مطالعات عملکردى کبد: ALT, AST، بيلي‌روبين، آلکالين فسفاتاز.
ـ ECG ممتد براى تعيين اثردهى دارو، اندازه‌گيرى فواصل QT, QRS, PR بررسى از لحاظ PVCs و ساير آريتمي‌ها.
ـ از لحاظ دهيدراتاسيون و کاهش حجم.
ـ بررسى مداوم فشار خون براى هيپرتانسيون و هيپوتانسيون.
توصيه‌ها:
ـ کاهش آرام دوز دارو با مانيتورکردن الکتروکارديوگرام.
ارزيابى باليني:
از جنبه هيپرتانسيون واکنشى بعد از ۲ـ۱ ساعت.
علائم CNS: سردرگمي، سايکوز، کرختي، افسردگي، حرکات غيرطبيعي، و از همه شايع‌تر ضعف عضلات پروکسيمال و ترمور. در صورت بروز حالات فوق دارو قطع شود.
هيپوتيروئيدي: بي‌حالي، گيجي، يبوست، بزرگى غده تيروئيد، ادم دست و پا، پوست سرد و رنگ پريده.
هيپرتيروئيدي: بي‌قراري، تاکي‌کاردي، پف‌آلودگى پلک‌ها، کاهش وزن، تکرار ادرار، نامنظمى قاعدگي، تنگى نفس، پوست گرم و مرطوب.
مسموميت ريوي: تنگى نفس، خستگي، سرفه، تب، درد قفسه صدري، در صورت بروز علائم فوق دارو قطع شود.
مسموميت کبدي: در صورت افزايش آنزيم‌هاى کبدى به ۳ برابر نرمال دارو را قطع کنيد.
تعداد نبض و تنفس: تعداد، ريتم، صفات مشخصه، و درد قفسه صدري.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از پوشش ضد آفتاب استفاده کرده يا در معرض نور آفتاب قرار نگيرد، تا از سوختگى جلوگيرى شود.
ـ تغيير رنگ پوست و قرنيه در مصرف بيش از ۲ ماه دارو ديده شده و قابل برگشت است، اما ممکن است رفع آن ۷ـ۱ ماه طول بکشد.
ـ از عينک‌هاى آفتابى براى موارد ترس از نور استفاده کند.
درمان مصرف بيش از حد دارو:
دادن اکسيژن، تنفس مصنوعي، الکتروکارديوگرام، تجويز دوپامين براى کاهش حجم در گردش، تجويز ديازپام يا تيوپنتال براى تشنج، تجويز ايزوپروترنول.