نام فارسى محلول آمينو اسيد
  نام انگليسى AMINO ACID SOLUTION
  گروه دارويى تأمين‌كننده اسيد آمينه‌هاى لازم براى بدن انسان
  مكانيسم اثر موردنياز براى آنابوليسم نگهدارندۀ ساختمان، كاهش كاتابوليسم، تسريع ترميم.
  موارد مصرف انسفالوپاتى كبدي، سيروز، هپاتيت، غذاى كمكى در بيماري‌هاى سرطاني.
  ميزان مصرف بالغين: روزانه 1 تا 1/7g/Kg از راه وريدى همراه با الكتروليت‌هاى لازم.
كودكان: 2 تا 3g/Kg از راه وريدى همراه با الكتروليت‌هاى لازم.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، عدم تعادل الكتروليتى شديد، ضايعه شديد كبدي، فنيل‌كتون اورى (PKU)، بيمارى ادرار شربت افرا.
  توضيحات دارو عوارض جانبي: سرگيجه، سردرد، سردرگمي، ازدست دادن هشياري.
قلبى عروقي: افزايش فشارخون، نارسايى احتقانى قلب، ادم ريوي.
ادراري: قند در ادرار، ديورز اسموتيك.
اندوكرين: هيپرگليسمي، هيپوگليسمى واكنشي، عدم تعادل الكتروليتي، سندرم هيپراُسمولار، سندرم هيپراُسمولار هيپرگليسميک غيرکتوني، آلکالوز، اسيدوز، هيپوفسفاتمي، هيپرآمونيومي، دهيدراسيون، هيپرکلسمي.
پوستي: لرزه، گرگرفتگي، احساس گرما، راش، کهير، نکروز خارج عروقي، فلبيت در محل تزريق.
احتياطات:
در بيمارى کليوي، حاملگى (گروه C)، اطفال، ديابت ملينوس و در نارسائى احتقانى قلب با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ الکتروليت‌ها (پتاسيم، سديم، کلسيم، کلر، منيزيم)، گلوکز خون، آمونياک، فسفات.
ـ مطالعات عملکرد کليوى و کبدي: BUN، کراتينين، AST, ALT، بيليروبين.
ـ بررسى محل تزريق از جهت نشت خارج عروقي:قرمزى در طول وريد، ادم در محل نکروز، درد، حساسيت زياد محل، محل تزريق را سريعاً عوض مي‌کنيم.
ـ مونيتور کردن عمل تنفس هر ۴ ساعت: سمع دوطرفه ريوى براى رال‌ها، بازدم، کيفيت، تعداد و ريتم تنفس.
ـ مونيتور کردن درجه حرارت هر ۴ ساعت براى افزايش تب که نشانگر عفونت است.
ـ در صورت مشکوک‌شدن به عفونت، انفوزيون قطع شود.
ـ مونيتورکردن کوماى هپاتيک در شرف ايجاد شدن، سردرگمي، بي‌حالي، بوى بد دهان.
ـ گلوکز ادرار هر ۶ ساعت با استفاده از نوار شيميائى (Chem Strips) که تحت تأثير مواد انفوزيون‌شده قرار نمي‌گيرد.
توصيه‌ها:
ـ براى بالا بردن سنتز پروتئين‌ها، تغذيه کامل وريدى فقط با دکستروز انجام شود. براى تزريق در وريد محيطي، آمينو اسيد را بايد با محلول DW5% يا DW10% رقيق کرد و همراه با امولسيون چربى مصرف کرد. براى تزريق از راه وريد مرکزى معمولاً ۵۰۰ml از محلول آمينواسيد را با ۵۰۰ml از محلول دکستروز 50% همراه با الکتروليت‌ها و ويتامين‌ها در مدت ۸ ساعت تجويز کرد.
ـ از تکنيک مونيتور دقيقى استفاده کنيد، انفوزيون سريع انجام ندهيد که ادم ريوى و افزايش گلوکز ايجاد مي‌شود. سرعت تزريق وريدى ابتدا ۲ml/min است که با کنترل قند خون / ادرار مي‌توان آن را به‌تدريج افزايش داد.
ـ برحسب نوع محلول و سفارش کارخانه سازنده نگهدارى شود.
ـ پوشش و لوله IV را براى جلوگيرى از عفونت هر ۴۸ـ۲۴ ساعت يا در صورت استفاده از پوشش هر ۷ـ۵ روز عوض کنيد.
ارزيابى باليني:
بالا رفتن سطح آمونيوم خون: تهوع، استفراغ، بي‌حالي، لرزش، بي‌اشتهائي، تشنج. در صورتي‌که بيش از سه روز ميزان BUN به ۱۵ـ۱۰ افزايش يافت تجويز محلول را قطع کنيد.
پاسخ درماني: افزايش وزن، کاهش زردى در اختلالات کبدي، افزايش هوشياري.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دليل استفاده از تغذيه کامل وريدى به مريض گفته شود. وجود لرز و عرق کردن را فوراً گزارش کنند.