نام فارسى آلوپورينول
  نام انگليسى ALLOPURINOL
  نام تجارى دارو Lopruine, Zurinol, Zyloric, Zyloprim.
  گروه دارويى ضدنقرس
  گروه شيميايى دارو مهاركنندۀ آنزيمى
  مكانيسم اثر مهاركنندۀ آنزيم گزانتين اكسيداز، كاهش سنتز اسيداوريك.
  موارد مصرف نقرس مزمن، افزايش اسيد اوريك خون در موارد بدخيمي، سنگ‌هاى اگزالات كلسيمى راجعه.
  ميزان مصرف نقرس و هيپراوريسمي:
بالغين: 200 تا 600mg خوراكي، روزانه، بسته به شدت بيماري.
بچه‌هاى 10-6 سال: 300mg روزانه.
بچه‌هاى زير 6 سال: 150mg روزانه.
نارسائى كليوي:
بالغين: 200mg خوراكى روزانه [زمانى كه كليرانس كراتينين زير 10 تا 20ml/min] است.
سنگ راجعه:
بالغين: 200 تا 300mg روزانه به‌صورت خوراكي.
پيشگيرى از نفروپاتى اسيداوريكي:
بالغين: 600 تا 800mg خوراكي، روزانه، به‌مدت 3-2 روز.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
خوني: آگرانولوسيتوز، ترومبوسيتوپني، آنمى آپلاستيك، پان‌سيتوپني، لكوپني، دپرسيون مغر استخوان.
دستگاه عصبى مركزي: سردرد، خواب‌آلودگي، نوريت، پارستزي.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، بي‌حالي، احساس مزۀ فلزي، كرامپ، زخم گوارشي، اسهال، استوماتيت (التهاب مخاط دهان).
متفرقه: ميوپاتي، آرترالژي، هپاتومگالي، هيپربيليروبينمي، زردى کلستاتيک، نارسائى کليوي.
چشم و گوش، حلق و بيني: رتينوپاتي، کاتاراکت، خونريزى از بيني.
پوستي: تب، لرز، درماتيت، خارش، پورپورا، قرمزي، خون‌مردگي.
احتياطات:
در حاملگى (گروه B)، شيردهي، بيمارى کليوى و کبدى با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب: خوراکى ۹۰ـ۸۰ درصد. شروع اثر: ۴۸ـ۲۴ ساعت. اوج اثر: ۶ـ۲ ساعت. متابوليسم: به متابوليت فعال اکسي‌پورينول. دفع: کليوى و آهسته (نيمه عمر متابوليت فعال ۳۰ـ۱۸ ساعت).
تداخلات داروئي:
افزايش اثر ضد انعقادى وارفارين، افزايش سميت آزاتيوپورين، سيکلوفسفاميد و مرکاپتوپورين، افزايش اثر هيپوگليسميک کلروپروپاميد، خطر راش جلدى در مصرف همزمان آموکسي‌سيلين و آمپي‌سيلين.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ ميزان اسيدواوريک هر دو هفته، مقدار اسيداوريک بايد ۶mg/dL باشد.
ـ BUN, AST, CBC، کراتينين قبل از شروع درمان و سپس به‌طور ماهيانه.
ـ نسبت I&O؛ افزايش مصرف مايعات به‌منظور جلوگيرى از تشکيل سنگ.
توصيه‌ها:
ـ به‌خاطر جلوگيرى از ايجاد علائم گوارشى با غذا مصرف شود.
ـ چند روز قبل از شروع درمان ضد سرطان، مصرف شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش درد مفاصل، کاهش تشکيل سنگ در کليه.
ـ احتمال حملات نقرسى طى ۶ هفته اول درمان (به‌دليل حرکت اورات‌ها از بافت‌هاى تخريب‌شده) بيشتر است. ممکن است نياز به مصرف همزمان کولشي‌سين براى ۶ـ۳ ماه اول باشد.
ـ در اختلالات کليوى و سنگ کليوى و نيز سالمندان احتمال مسموميت داروئى و بروز عوارض پوستى بيشتر است.
ـ مسموميت داروئي: در بيماران با اختلالات کليوى ۴ـ۲ هفته پس از شروع درمان با علائم تب، بثورات، خارش، اختلالات کبدي، تشديد اختلال کليوى و ائوزينوفيلي. در صورت مشاهده علائم، دارو را فوراً قطع کنيد.
وضعيت غذائي: پرهيز از مصرف گوشت قرمز، ساردين، ماهى آزاد، حبوبات، سس گوشتى (غذاهاى حاوى پورين زياد).
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ افزايش مصرف مايعات تا ۳ الى ۴ ليتر در روز. ضمن گزارش کردن راش جلدي، استوماتيت، بي‌حالي، تب، درد، مصرف دارو را قطع کنند.
ـ به‌علت ايجاد خواب‌آلودگى و سرگيجه از انجام کارهاى مخاطره‌آميز خوددارى شود.
ـ از مصرف موادى مثل الکل، کافئين که ميزان اسيد اوريک را افزايش مي‌دهند خوددارى شود.
ـ به‌علت امکان ايجاد سنگ کليه، از مصرف مقادير زياد ويتامين C خوددارى شود.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: ALT, AST، آلکالين فسفاتاز.
کاهش: هماتوکريت، هموگلوبين، لکوسيت‌ها، گلوکز خون.