نام فارسى آ.س.ت.اچ
  نام انگليسى A.C.T.H
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تك‌نگار CORTICOTROPIN).