نام فارسى آ.س.آ
  نام انگليسى A.C.A
  نام تجارى دارو Excedrin
  گروه دارويى ضد تب / ضد درد
  گروه شيميايى دارو تركيب استامينوفن.
A.S.A و كافئين
  مكانيسم اثر اين تركيب داروئى داراى دو اثر عمدهٔ ضدتب و ضددرد است و آن را مي‌توان يك ضدالتهاب غيراستروئيدى به‌شمار آورد.
  موارد مصرف از A.C.A مي‌توان براى تسكين دردهاى خفيف و متوسط و برطرف‌كردن تب استفاده كرد.
  ميزان مصرف بالغين: يك قرص براى هر 4 ساعت و درصورت نياز حداكثر 8 قرص در روز.
كودكان 4-2 سال: يك‌سوم قرص در هر 6-4 ساعت براى حداكثر 5 دوز در روز.
كودكان 9-4 سال: نصف قرص هر 6-4 ساعت براى حداكثر 5 دوز در روز.
كودكان 12-9 سال: يك قرص هر 6-4 ساعت براى حداكثر 5 دوز در روز.
*موارد منع مصرف: از مصرف اين دارو براى بيش از 10 روز در بالغين، و براى بيش از 6 روز در كودكان جز با نظر پزشك خوددارى كنيد.
  توضيحات دارو احتياطات: اين دارو را در دماى 15 تا 30 درجه سانتي‌گراد نگهدارى كنيد و درصورتى كه دارو بوى سركه داشته باشد از مصرف آن خوددارى كنيد. اين دارو از لحاظ مصرف در حاملگى جزو گروه C طبقه‌بندى شده است.
(براى اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تك‌نگار ACETAMINOPHEN و A.S.A).