واکنش‌هاى موضعى واکسن به وفور ديده مى‌شود و به‌عنوان يک قاعده خوش‌خيم بوده و عموماً در عرض ۲۴ الى ۴۸ ساعت ناپديد مى‌گردد. ويژگى اين واکنش‌ها به ‌اين‌صورت است که بلافاصله در محل تزريق دردى به‌وجود مى‌آيد که در عرض چند دقيقه بهبود يافته و جاى آن را حساسيت به لمس مى‌گيرد که چندين ساعت طول مى‌کشد. و گاهى يک روز باقى مى‌ماند. واکنش‌هائى دردآور موضعى بستگى به حجم واکسن تزريقى دارد و در واکسن توأم DT_TAB شديدتر و شايع‌تر مى‌باشد. معمولاً يک گره (nodule) در محل تزريق تشکيل مى‌شود (به‌خصوص در زمانى که واکسن در حال جذب مى‌باشد) اين گره‌ها در ۵ الى ۱۰ درصد موارد مشاهده مى‌گردد و ممکن است چندين هفته باقى بمانند. اگر چه معمولاً بى‌درد مى‌باشند ولى در موارد نادرى التهابى گشته و به يک آبسه واقعى مبدل مى‌گردند که معمولاً غيرعفونى است.