خطر بروز پوليوميليت فلجى واقعاً پس از مصرف واکسن سابين موجود مى‌باشد و در برخى از موارد اثبات شده که اين عوارض در افراد با نقص ايمنى به‌وجود آمده است. در مطالعه‌اى که اخيراً توسط مرکز کنترل بيمارى‌هاى آتلانتا انجام و گزارش شده است در فاصله سال‌هاى ۱۹۶۹ و ۱۹۸۰ در ۲۹۱ ميليون دوز واکسن OPV، ۹۳ مورد پوليوميليت فلجى وابسته به واکسيناسيون معرفى گشته که ۳۶ مورد آنها که مى‌شود ۱ مورد در هر ۸ ميليون دوز مربوط به افراد واکسينه شده بوده‌اند و ۵۷ مورد ديگر که مى‌شود ۱ مورد در هر ۵ ميليون دوز، آنهائى را شامل مى‌شود که تماس نزديک با افراد واکسينه داشته‌اند. در اينجا بايد روى اين حقيقت تأکيد گردد که پيشگيرى در افرادى که در تماس نزديک با واکسينه‌ها مى‌باشند به‌وسيله ايمن‌سازى آنها اگر پذير باشند عملى مى‌گردد در ايالات متحدهٔ آمريکا خطر فلج در افراد واکسينه و کسانى‌که در تماس نزديک با آنها بوده‌اند ۱ مورد در هر ۲/۳ ميليون دوز تجويز تخمين زده شده است.