واکسن سرخجه تنها واکسنى است که باعث اين پيامد مى‌شود. اکثراً فقط باعث يک درد مفصلى گذرا مى‌گردد که آن هم در بچه‌ها نادر است (۱%) و در بالغين بيشتر مشاهده مى‌گردد (۵ الى ۱۰%) بدون درمان و خودبه‌خود ناپديد شده و عارضه‌اى برجا نمى‌گذارد.