آنافيلاکسى شديد با عکس‌العمل‌هاى سيستميک قابل توجه مانند اُفت فشار خون تا حد کلاپس و ورم گلوت موارد استثنائى مى‌باشند.


گاهاً سندرم‌هاى تب‌دار کم و بيش شديد همراه با علائم ديگر که معمولاً سردرد و ناراحتى‌هاى گوارشى را شامل مى‌شوند مشاهده مى‌گردند که يک الى دو روز طول مى‌کشند. واکنش‌هاى سيستميک بيشتر به‌دنبال واکسن باکتريال TAB و يا واکسن سياه‌سرفه مشاهده مى‌گردد.


گاهى بين پنجمين و دوازدهمين روز پس از واکسن سرخک و سرخجه واکنش‌هائى به‌وجود مى‌آيد. تب در ۱۰ الى ۲۰ درصد موارد ديده مى‌شود و ۲۴ تا ۴۸ ساعت طول مى‌کشد و به‌دنبال واکسن ويروس اوريون شيوع زيادى ندارد.