هيدروسفالى (Hydrocephalus) با افزايش غيرطبيعى حجم مايع مغزى - نخاعى در فضاى داخل جمجمه و بزرگ‌شدن سر در دوره شيرخوارگى مشخص مى‌گردد. هيدروسفالى حداکثر در ۳ تا ۴ مورد در ۱۰۰۰ تولد رخ مى‌دهد که مواردى را که با اسپاينابيفيدا همراه است نيز شامل مى‌شود. اکثر کودکان مبتلا به هيدروسفالى اگر درمان جراحى نشوند در ساليان اوليه مى‌ميرند.

ارزيابى شيرخواران

- رشد بيش از از حد سر (تا سن ۳ سالگى اين علامت ممکن است ديده شود).


- پيشانى برآمده مى‌شود (bossing).


- جمجمه ظاهر براق (shiny) دارد و وريدهاى جمجمه بزرگ مى‌شوند.


- شيرخوار نمى‌تواند سر خود را بلند کند.


- علائم افزايش فشار داخل جمجمه، استفراغ، بى‌قرارى و تحريک‌پذيرى زياد ديده مى‌شود.


- ابروها و پلک‌هاى فوقانى به‌طرف بالا کشيده مى‌شود.


- شيرخوار نمى‌تواند چشم خود را به‌طرف بالا حرکت دهد، در نتيجه چشم ظاهر غروب آفتاب (Sunset eyes) پيدا مى‌کند.


- استرابسيم، نيستاگموس و آتروفى چشم ممکن است ايجاد شود.

کودکان بزرگ‌تر

- سردرد، خصوصاً در موقع بيدار شدن


- استفراغ


- خواب‌آلودگي، ضعف، بى‌تفاوتي


- تغييرات شخصيتي


- دوبيني، محدود شدن ديد محيطي، شروع ناگهانى استرابيسم داخلي، تغيير اندازه مردمک چشم‌ها


- تغيير در علائم حياتى شبيه مواردى که در شيرخواران ديده مى‌شود.


- اشکال در قدم زدن.

آموزش به خانواده و حفظ سلامتى

- اهميت تشخيص علائم فشار داخل جمجمه و گزارش‌هاى فورى آن به پزشک بايد به والدين آموزش داده شود.


- به والدين توصيه مى‌شود که عفونت يا عدم کارکرد صحيح شنت را بلافاصله گزارش کنند تا از افزايش فشار داخل جمجمه پيشگيرى شود.


- بيمارى‌هاى که باعث استفراغ و اسهال مى‌شوند يا از دريافت مايعات کافى جلوگيرى مى‌کنند يک خطر جدى براى کودک داراى شنت ايجاد مى‌کنند، لذا والدين بايد براى درمان فورى مسائلى مثل تب، کنترل استفراغ و اسهال و جايگزينى مايعات بدن دقت کافى را مبذول دارند.


- به والدين بايد در مورد محدوديت‌هاى لازم براى کودکان داراى شنت آموزش‌هاى کافى داده شود.