فيبروزکيستيک يکى از بيمارى‌هاى عمومى است که در تمام دنيا رخ مى‌دهد. اين بيمارى دستگاه تنفس، گوارش و غدد عرق را گرفتار مى‌کند. در بيشتر جمعيت‌هاى اروپائى وقوع اين بيمارى بين ۵/۲ تا ۵ در ۱۰،۰۰۰ تولد زنده متفاوت است. فيبروز کيستيک در سياهان و شرقى‌ها نادر است.


تا چند سال پيش، اميد به زندگى بچه‌هاى مبتلا در کشورهاى پيشرفته حدود ۳۰ سال بوده است. برنامه‌هائى که در حال حاضر براى بچه‌هاى مبتلا در دست اجراء است نويد مى‌دهد که اين بچه‌ها ممکن است تا سن ۴۰ سالگى نيز زندگى کنند، حتى اگر فرض کنيم که درمان‌هاى فعلى هيچ پيشرفت تازه‌اى نداشته باشند. و اين در حالى است که ۹۵% کل بيماران در آمريکاى لاتين هرگز تشخيص داده نمى‌شود و هيچ‌گاه درمان نمى‌گردند و اميد به زندگى در موارد تشخيص داده شده نيز، کمتر از ۱۰ سال است.


نقص ژنتيکى اين بيمارى در سال ۱۹۸۹ کشف گرديد و از آن زمان تا به‌حال پيشرفت بى‌سابقه‌اى در شناخت بيمارى به‌وجود آمده است، که خود منجر به روش‌هاى جديد درمانى شده و اميدهائى را براى ژن درمانى به‌وجود آورده است. اين درمان‌ها در طول زندگى بيشتر بيماران، فراهم است و اميد مى‌رود که پيشرفت‌هائى را در آينده داشته باشد.