آهک

آهک ارزان‌ترين ضدعفونى‌ کنندهٔ موجود است. آهک به شکل آهک زنده (Fresh quick) يا محلول ۲۰-۱۰ درصد آهک در آب که به نام ”شير آهک - Milk of lime“ ناميده مى‌شود به‌کار مى‌رود. مدفوع و ادرار توسط مخلوط کردن با محلول آهک ۲۰-۱۰ درصد و نگه‌داشتن آنها به مدت ۲ ساعت، ضدعفونى خواهند شد. به‌عنوان شستشو دهنده بر روى ديوارها به‌کار مى‌رود، و به‌عنوان خوشبو کننده بر روى فضولات دامى ريخته مى‌شود و در توالت‌هاى عمومى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

اکسيد اتيلن (Ethylen oxide)

مواد حساس به حرارت ممکن است در دماى ۶۰-۵۵ درجهٔ سانتى‌گراد، با اکسيد اتيلن که باکتري، اسپورها (مثل اسپور کزاز) و ويروس‌ها را از بين مى‌برد، استريل شوند. اکسيد اتيل گران است، بنابراين با دى‌اکسيدکربن مخلوط مى‌شود (مخلوط ۱۲ درصد). بخار آب نيز اغلب با اين مخلوط همراه مى‌شود (رطوبت نسبى ۳۳ درصد مطلوب است). به اين ترتيب کارآئى گاز بالاتر مى‌رود. اکسيد اتيلن براى استريل کردن پارچه‌ها، وسايل پلاستيکي، کاتترهاى قلبي، کتاب‌ها و غيره به‌طور مؤثري، به‌کار مى‌رود. اما کنترل فرآيند استريل کردن مشکل است، بنابراين زمانى که جايگزين ديگرى وجود دارد استفاده از اکسيد اتيلن توصيه نمى‌شود.