پودرهاى بى‌رنگ‌کننده (Bleaching powder)

پودر بى‌رنگ‌کننده يا آهک کلرينه پودر بى‌شکل سفيد رنگى است که بوى کلر مى‌دهد. نمونهٔ خوب پودر بى‌رنگ‌کننده، ۳۳ درصد ”کلر قابل دسترسي“ دارند. وقتى در غلظت‌هاى ۱ تا ۳ درصد استفاده مى‌شود بيشتر ارگانيزم‌ها را مى‌کشد. پودرهاى بى‌رنگ‌کننده، در هند، براى مقاصد بهداشت عمومي، مثل ضدعفونى کردن آب، مدفوع و ادرار کاربرد فراوانى داشته و نيز به‌عنوان خو‌شبو کننده استفاده مى‌شوند. نقطه ضعف پودرهاى بى‌رنگ‌کننده اين است که ترکيبات غير پايدار دارند و در هنگام ذخيره‌سازي، کلر خود را از دست مى‌دهند. فعاليت آن سريع ولى مختصر است. محلول ۵ درصد (۳ تا ۴ قاشق غذاخورى در يک ليتر آب) براى ضدعفونى کردن مدفوع و ادرار مناسب است و ظرف يک ساعت آنها را ضدعفونى مى‌کند.

هيپوکلريت سديم (Sodium hypochlorite)

مانند پودرهاى بى‌رنگ‌کننده اثر مى‌کند ولى از آنها قوى‌تر است و حاوى ۸۰،۰۰۰ تا ۱۸۰،۰۰۰ پى‌پى‌ام (PPM) کلر قابل دسترسى است. هيپوکلريت سديم فلزات را مى‌خورد. محلول تازه درست شدهٔ هيپوکلريت که ۱۰۰ تا ۲۰۰ پى‌پى‌ام کلر قابل دسترسى داشته باشد براى ضدعفونى کردن بطرى شير بچه‌ها توصيه مى‌شود.

قرص‌هاى هالازون (Halazon tablets)

اين قرص‌ها، قرص‌هاى کلر هستند. يک قرص هالازون که حاوى ۴ ميلى‌گرم هالازون مى‌باشد براى ضدعفونى کردن يک ليتر آب ظرف نيم يا يک ساعت کافى است. مزهٔ کلر باقى‌مانده از اضافه کردن تى‌سولفات سديم در شکل قرص‌هائى که حاوى ۵/۵ ميلى‌گرم باشند، به‌طور عادى از بين خواهد رفت.

يد (Iodine)

يد محلول در الکل به نسبت ۲-۱ درصد هنوز هم يکى از مؤثرترين ضدعفونى کننده‌هاى در دسترس براى پوست است، اما پوست را رنگى کرده و ممکن است براى بعضى ايجاد حساسيت کند. وسايل پلاستيکى مثل گيرهٔ بند ناف با نگهدارى در يد محلول در آب به نسبت يک دو هزار و پانصدم ضدعفونى مى‌شوند (که از اضافه کردن ۲۰ ميلى‌ليتر تنتوريد ۲ درصد در يک ليتر آب مقطر به‌دست مى‌آيد و رنگ نارنجى روشنى ايجاد مى‌کند). يد ارزان است، در دسترس و خيلى سريع اثر مى‌کند. ريختن يک قطره تنتوريد در يک ليتر آب براى ضدعفونى کردن آب در موارد اورژانس به‌کار مى‌رود.

يدوفورها (Idophors)

اين مواد ترکيباتى از يد و ”حل‌کننده‌ها“ ئى مثل بتادين (Povidone - iodine) هستند که ادعا مى‌شود اثرى برابر با يد دارند اما ايجاد تحريک نکرده و پوست را رنگى نمى‌کنند. به‌طور خلاصه، هالوژن‌ها موادى باکترى‌کش هستند و تنها ضدعفونى کننده‌هاى مفيد با اثر اسپورکشى مى‌باشند. اين ضدعفونى ‌کننده‌ها با مواد ارگانيک به سرعت غير فعال مى‌شوند.