فرمالدئيد به‌طور معمول به‌عنوان محلول فرمالين شناخته مى‌شود. فرمالدئيد يک گاز به‌شدت سمى و تحريک‌کننده است که پروتئين‌ها را ته‌نشين کرده و از بين مى‌برد. فرمالدئيد بر عليه باکترى‌هاى در حال جوانه‌زدن، قارچ‌ها و بسيارى از ويروس‌ها مؤثر است. اما اثر کمى بر روى اسپور باکترى‌ها (مثل اسپورکزاز) و باکترى‌هاى اسيد - فاست دارد. فلزات و لاستيک‌ها را آسيب نمى‌زند. محلول‌هاى ۲ تا ۳ درصد (که با مخلوط کردن ۲۰ تا ۳۰ ميلى‌ليتر از محلول ۴۰ درصد فرمالين در يک ليتر آب به‌دست مى‌آيد) براى اسپرى کردن در اتاق‌ها، روى ديوارها و مبلمان، به‌کار مى‌رود.


گاز فرمالدئيد براى ضدعفونى کردن اتاق بيشترين استفاده را دارد. گاز فرمالدئيد در درجه حرارت بالا و رطوبت نسبى ۸۰ تا ۹۰ درصد مؤثرتر است. گاز فرمالدئيد همچنين براى ضدعفونى کردن پتوها، تخت‌خواب‌ها، کتاب‌ها و ديگر وسايل باارزش که نمى‌توان آنها را جوشاند کاربرد دارد.