تنظيم خانواده با کنترل مواليد مترادف نيست و چيزى بيش از کنترل مواليد است. يک کميته کارشناسى سازمان جهانى بهداشت در سال ۱۹۷۰ اعلام کرد که تنظيم خانواده شامل موضوعات اساسى به ‌شرح زير است:


- فاصله‌گذارى مناسب و محدوده کردن تولدها


- مشاوره دربارهٔ عقيم‌سازى


- آموزش در مورد وظايف والدين


- آموزش روابط جنسى


- غربال‌گرى از نظر شرايطى که مربوط به بيمارى شناختى (پاتولوژي) دستگاه تناسلى است (مثل سرطان دهانه رحم)


- مشاوره ژنتيک


- آزمايشات و مشاوره قبل از ازدواج


- انجام تِست حاملگى


- مشاوره ازدواج


- آماده‌سازى زوجين براى ورود اولين کودک


- ارائه خدمات براى افرادى که ازدواج نکرده‌اند


- آموزش اقتصاد و تغذيه خانواده


- ارائه خدمات مربوط به قبول فرزند خوانده


اين فعاليت‌ها در کشورهاى گوناگون به طُرُق مختلف و برابر با اهداف و سياست‌هاى ملى از نظر تنظيم خانواده، انجام مى‌شود و اين مفهوم نوين تنظيم خانواده است.