ساير عوارض جانبى

الف- اختلالات کبدى: استفاده از قرص‌ها ممکن است به آدنوم هپاتوسلولار و بيمارى کيسه صفرا ختم شود. يرقان انسدادى ممکن است در بعضى از مصرف‌کنندگان قرص پديد آيد.


ب- شيردهى: ترکيباتى که استروژن نسبتاً زيادى دارند ممکن است روى اندازه و ترکيب شير تأثيرگذار باشند و به احتمال کمتر قطع شيردهى زودرس را سبب شوند. در يک مطالعه که توسط سازمان جهانى بهداشت انجام شده است مصرف‌کنندگان قرص‌هاى ترکيبى بعد از ۱۶ هفته کاهش ۴۲ درصدى را در مقدار شير خود نشان دادند و کسانى که مينى‌پيل‌هاى فقط پروژستوژنى مصرف مى‌کردند کاهش ۱۲ درصدى داشتند و در گروه شاهد که از ترکيبات غيرهورمونى استفاده مى‌کردند اين کاهش ۱۶/۰ درصد بود. زنانى که قرص‌هاى پيش‌گيرى از باردارى مى‌خورند، بدون در نظر گرفتن نوع قرص‌ها، مقدار کمى از هورمون را در شير خود ترشح مى‌کنند، اما اطلاعات بسيار کمى در مورد اثرات بلندمدت آن، اگر داشته باشد، بر روى بچه وجود دارد.


ج- بارورى بعد از مصرف قرص: به ‌طور کلي، استفاده از قرص‌هاى پيش‌گيرى از باردارى همراه با تأخير جزئى در حاملگى بعدى خواهد بود. نسبت خانم‌هائى که بعد از دو ماه از قطع قرص حامله مى‌شوند از ۱۵ تا ۳۵ درصد متفاوت است. هنوز معلوم نيست که استفاده بلندمدت بيش از ۵ تا ۱۰ سال بر روى بارورى بعدى تأثيرى مى‌گذارد يا خير.


د- حاملگى خارج از رحم: اين واقعه بيشتر در خانم‌هائى که از قرص‌هاى فقط پروژستوژنى استفاده مى‌کنند رخ مى‌دهد ولى در کسانى که قرص‌هاى ترکيبى مى‌خورند ديده نمى‌شود.


هـ- رشد جنين: گزارشات مختلفى پيشنهاد کرده‌اند که مصرف قرص‌ها در طى حاملگى (يا درست قبل از آن) مى‌تواند نقايص جنينى را افزايش دهد اما هنوز اين موضوع ثابت نشده است.

عوارض ناخواسته شايع

الف- دردناک شدن پستان‌ها (Breast tenderness): دردناک شدن، پُرى و ناراحتى پستان‌ها همراه با خوردن قرص‌ها ديده مى‌شود. احساس پُرى در پستان‌ها را به پروژستوژن‌ها نسبت مى‌دهند و دردناک و حساس شدن آن را به استروژن.


ب- افزايش وزن: حدود ۲۵ درصد از مصرف‌کنندگان قرص از چاق‌شدن شاکى هستند. اضافه وزن همراه با مصرف قرص‌ها کمتر از ۲ کيلوگرم مى‌باشد و اغلب در ۶ ماه اول مصرف پيش مى‌آيد و به احتباس آب نسبت داده مى‌شود که در اين موارد محدود کردن مصرف نمک کمک‌کننده خواهد بود.


ج- سردرد و ميگرن: قرص‌ها مى‌توانند ميگرن را شروع کرده و يا بدتر کنند. زنانى که براى درمان ميگرن مجبور هستند از منقبض‌کننده‌هاى عروقى مثل ارگوتامين مصرف کنند، نبايد از قرص‌هاى پيش‌گيرى از باردارى استفاده نمايند.


د- اختلالات خونريزى: تعداد کمى از زنان مصرف‌کننده قرص‌ها از خونريزى‌هاى شديد يا لکه‌بينى در اوايل قاعدگى شاکى هستند. تعداد کمى از زنان ممکن است بعد از پايان هر بسته از قرص‌ها دچار خونريزى نشوند. دادن مشاوره به زنان در اين موارد ضرورى است.

فوايد مصرف قرص‌ها

مهم‌ترين فايده مصرف قرص‌ها کارآئى تقريباً ۱۰۰ درصد آن در جلوگيرى از باردارى و بنابر اين حذف نگرانى ناشى از خطر حاملگى‌هاى ناخواسته است. جداى از اين، قرص‌ها داراى فوايد ديگرى هم هستند که ربطى به پيش‌گيرى از باردارى ندارد. هر دو مطالعه طولانى و آينده‌نگر کالج پزشکان عمومى رويال لندن و انجمن تنظيم خانواده آکسفورد که بر روى مصرف قرص در انگلستان بررسى کرده بودند نشان داده‌اند که استفاده از قرص‌ها بر عليه حداقل ۶ بيمارى محافظت ايجاد مى‌کند: اختلالات خوش‌خيم پستان، شامل بيمارى فيبروکيستيک و فيبر آدنوما، کيست‌هاى تخمدان، کم‌خونى فقر آهن، بيمارى التهابى لگن، حاملگى خارج رحمى و سرطان تخمدان.