نياز به ترکيبات ذخيره‌اي، که بسيار مؤثر، بازگشت‌پذير، طويل‌الاثر و عارى از استروژن هستند، براى پيش‌گيرى از بارداري، احتياج به تأکيد ندارد. روش‌هاى پيش‌گيرى از باردارى تزريقي، کاشتنى‌هاى زيرپوستى و حلقه‌هاى مهبلى در اين دسته مى‌گنجند.

کپسول‌هاى کاشتنى

شوراى جمعيت (Pupolation council) در نيويورک، کاشتنى زيرپوستى را به نام نورپلنت (Norplant) به بازار عرضه کرد. نورپلنت از روش‌هاى طويل‌الاثر پيش‌گيرى از باردارى است و شامل ۶ کپسول سالاستيک (لاستيک سيليکوني) است که هر کپسول ۳۵ ميلى‌گرم لوونورژسترل دارد. وسايلى که اخيراً ساخته شده‌اند لوونورژسترل را در دو کپسول کوچک به‌ کار برده‌اند و به ‌نام نورپلنت - ۲ يا (R-۲) ناميده مى‌شوند که در مقايسه با نورپلنت هم راحت‌تر گذاشته مى‌شوند و هم راحت‌تر برداشته مى‌شوند. کپسول‌هاى سالاستيک در زير پوست ساعد يا قسمت بالاى بازو کاشته مى‌شوند و براى ۵ سال به ‌طور مؤثر از باردارى جلوگيرى مى‌کنند. تأثير پيش‌گيرى از باردارى نورپلنت بعد از برداشتن آن، برگشت‌پذير است. کارآزمائى چندمرکزى بزرگى که توسط کميته بين‌المللى تحقيقات پيش‌گيرى از باردارى انجام شد گزارش داده است که ميزان حاملگى پس از ۳ سال از کاشت نورپلنت ۷/۰ مى‌باشد. معايبت اصلى عبارتند از: بى‌نظمى در خونريزى قاعدگى و نياز به جراحى براى گذاشتن و برداشتن کپسول‌ها.

حلقه‌هاى مهبلى

حلقه‌هاى مهبلى که شامل لوونورژسترل هستند نيز در پيش‌گيرى از باردارى مؤثر هستند. هورمون‌ اين حلقه‌ها به آهستگى از طريق مخاط مهبل جذب مى‌شوند و به اين ترتيب دستگاه گوارش و کبد را دور زده و بنابراين به‌ طور بالقوه هورمون کمترى نياز مى‌باشد. حلقه در سه هفته اول قاعدگى در مهبل باقى مى‌ماند و هفته چهارم خارج مى‌شود.