روش‌هاى هورمونى پيش‌گيرى از بارداري، اگر درست استفاده شوند، مؤثرترين روش فاصله‌گذارى بين مواليد هستند. قرص‌هاى پيش‌گيرى از باردارى ترکيبى تقريباً ۱۰۰ درصد از باردارى جلوگيرى مى‌کنند. اين قرص‌ها بهترين وسيله براى اطمينان از فاصله‌گذارى بين دو فرزند هستند. بيشتر از ۶۵ ميليون زن در تمام دنيا از اين قرص‌ها استفاده مى‌کنند که از اين ميان برآورد مى‌شود حدود ۱۰ ميليون نفر در هند باشند.


- استروئيدهاى جنسى (Gonadal steroids)

براى پزشکان عمومي، اصطلاح ”استروئيد“ هورمون‌هاى غده فوق‌کليه را تداعى مى‌کند، در حالى‌که براى متخصصين زنان و زايمان به استروئيدهاى جنسى اشاره دارد يعنى استروژن و پروژسترون.


الف- استروژن‌هاى صناعى

استروژن صناعى در قرص‌هاى خوراکى پيش‌گيرى از باردارى استفاده مى‌شوند. اين استروژن‌هاى صناعى اتينيل استراديول (Ethinyl oestradiol) و مسترانول (Mestranol) است. هر دوى اين استروژن‌ها مؤثر هستند. در حقيقت مسترانول تا وقتى که در کبد به اتينيل استراديول تبديل نشده است، غيرفعال مى‌باشد.


ب- پروژسترون‌هاى صناعى

اين پروژسترون‌ها در سه گروه طبقه‌بندى مى‌شوند: پِرِگنان‌ها (Pregnans)، اُستران‌ها (Oestranes) و گونان‌ها (Gonanes).


پرگنان‌ها: اين دسته شامل مژسترول (Megestrol)، کلرمادينون (Chlormadinone) و مدروکسى پروژسترون استات مى‌باشد. پروژسترون‌هاى پرگنان، در حال حاضر براى استفاده در قرص‌هاى پيش‌گيرى از باردارى توصيه نمى‌شوند چرا که اين مواد در سگ‌‌هاى بيگل (Beagle dogs) ايجاد تومور سينه کرده‌اند.


اُستران‌‌ها: اين مواد به نام ۱۹- نورتستوسترون شناخته مى‌شوند مثل: نوراتيسترون، (norethisterone)، نوراتيسترون استات، لاينسترنول (Lynestrenol)، اتينوديول دى‌استات (Ethynodiol diacetate) و نوراتى نودرل (Norethynodrel)، همه اين مواد قبل از اينکه فعال شوند به نوراتيسترون تبديل مى‌شوند. براى بعضى از زنان استران‌ها بيشتر از گونان‌ها مورد قبول هستند.


گونان‌ها: مناسب‌ترين گونان، لوونورژسترل Levonorgestrel مى‌باشد.