اهميت دفع فضولات از نظر بهداشت عمومى

فضولات انسانى يک منبع آلودگى و از آلاينده‌هاى مهم محيط زيست است. هر جامعه‌اى مسؤول از بين‌بردن و دفع فضولات خود است تا ايجاد خطرى براى بهداشت همگانى ننمايد.


خطرهاى بهداشتى دفع نامناسب فضولات عبارتند از آلودگى آب، خاک، مواد غذائى و تکثير مگس‌ها، بيمارى‌هاى حاصله از آن عبارتند از حصبه و شبه‌حصبه، اسهال‌هاى خونى انواع اسهال‌هاى آبيک، وبا، کرم قلاب‌دار، آسکاريدوز، هپاتيت‌هاى ويروسى و ديگر عفونت‌ها و آلودگى‌هاى انگلى روده‌اي. اين بيمارى‌ها نه تنها به لحاظ ايجاد بيماري، ميرائى و کم شدن اميد زندگى بار سنگينى براى جامعه هستند، بلکه يک عامل بازدارنده‌ٔ پيشرفت اجتماعى و اقتصادى هم هستند، از اين‌رو دفع مناسب فضولات انسانى يک خدمت اساسى در بهداشت محيط زيست است که بدون آن به بهبود وضعيت سلامت جامعه نمى‌توان دست يافت.