اگر شما براى سلامت چشمان خود ارزش قائل هستيد و به قول معروف مى‌خواهيد از آنها چون مردمک چشمان خود مراقبت کنيد لازم است هر کدام از حالات زير را که در خود مشاهده کرديد بلافاصله به چشم‌پزشک مراجعه کنيد:


- تنگ کردن چشم براى ديد اشياء نزديک.


- بردن اشياء به نزديک چشم براى ديدن آنها.


- تمايل غيرطبيعى سر به يک سمت براى ديدن اشيائى که در روبرو قرار دارد.


- مالش غيرطبيعى و مداوم چشم‌ها.


- هر گونه اشتباه در تشخيص رنگ‌ها.


- قرينه نبودن مردمک‌هاى چشم.


- بيزارى و گريز از نور.


- سردردهاى غيرطبيعي.


- هر گونه احساس تورم در چشم.


- هر گونه علامت مبنى بر وجود استرابيسم ”لوچي“ چشم.


- هر گونه علامت مبنى بر اين که شخص در بعضى از ساعات روز بهتر از بقيهٔ اوقات روز مى‌بيند.


- هر گونه احساس مبنى بر دوتايى و يا در هم و بر هم ديدن اشياء.


- هر گونه ورم ملتحمه و يا ريزش غيرعادى اشک از چشم‌ها.


- هر گونه ناتوانى و يا سستى عضلات چشم.


- هر گونه عوارض ديگر که موجب اختلال در ديد طبيعى گردد.