پنوموکونيوز حاصله از منشاء حيوانى

پنوموکونيوز ناشى از گرد و غبار حيوانى در بعضى موارد ديده شده است. کليهٔ کارگرانى که با گرد و غبار داراى منشاء حيوانى سر و کار دارند ممکن است به بيمارى پنوموکونيوز حاصله از منشاء حيوانى دچار شوند. ولى کارگرانى که در پشم‌ريسي، رنگ نمودن پشم، قالى‌بافى فعاليت داشته و هم‌چنين کارگرانى که با پرندگان در تماس مى‌باشند امکان بيمار شدن آنها زيادتر است.


با توجه به عوارض ريوى ناشى از گرد و غبار و هم‌چنين آلاينده‌ها و مواد شيميايى مختلف، اقدامات بهداشتى زير به‌طور قاطع مى‌تواند در پائين‌آوردن درصد بيمارى‌زايى در بين کارگران صنايع مؤثر افتد:


- مهم‌ترين اقدام بهداشتى نصب دستگاە‌‌هاى کنترل‌کنندهٔ گازها و ذرات در واحدهاى صنعتى است.


- مراعات اصول نظافت فردي.


- تغيير در نوع دستگاه‌ها، نحوهٔ توليد و مواد اوليه مصرفى تا ميزان گرد و غبار ايجاد شده به حداقل ممکن کاهش يابد.


- نصب دستگاە‌هاى تهويه به تعداد مناسب در محوطهٔ توليد.


- مجهز کردن افراد به لباس‌هاى حفاظتي، ماسک‌هاى تنفس و ساير لوازمى که آنان را در مقابل ابتلاء به بيمارى ريوى محفوظ دارد.


- دوره‌اى بودن کار در واحدهايى که کار مستمر در آنها براى بهداشت دستگاه تنفس مضر هستند.


- وجود متخصص تأسيسات در کارخانه تا در مواقع خرابى دستگاە‌هاى کنترل ذرات و گازها، تا حد امکان رفع عيوب گردد.


- معاينات دوره‌اى کارگران توسط پزشک، در صورت مشاهده اختلال در اعمال تنفسى کارگران، لازم است شخص بيمار تا مداواى کامل از کار معاف و پس از بهبود نيز در صورت نياز به تغيير محل کار وى در کارخانه اقدام شود.


- بازرسى محيط کار از لحاظ بهداشتى از طرف مسؤولين دولت و ارائه ضوابط و پيشنهادات لازم در جهت رفع نواقص بهداشتى در آنها.


- منع نمودن کارگران از کار اضافى در واحدهايى که امکان ابتلاء به بيمارى‌هاى تنفسى در اثر ورود ذرات و مواد شيميايى آلوده‌کننده وجود دارد. گاهى خود کارخانه آلوده به گرد و غبار و گازهاى سمى آلوده‌کننده نيست ولى آلودگى‌هاى محل مجاور باعث آلودگى مى‌شوند. در اين‌گونه موارد اگر رفع نواقص بهداشتى محيط اطراف ممکن نشد، تغيير محل کارگاه يا کارخانه خود مؤثرترين اقدام بهداشتى در جهت پيشگيرى از بروز عوارض مختلف منجمله ناراحتى‌هاى دستگاه تنفسى است.


براى افرادى که در واحدهاى صنعتى فعاليت نداشته و در معرض خطرات ناشى از گرد و غبار و گازهاى سمى صنايع نيستند اهم مراقبت‌هاى بهداشتى دستگاه تنفس عبارتند از:


- عدم اعتياد به دخانيات.


- رعايت مسائل بهداشتى در محل سکونت از نظر نور، درجه حرارت، رطوبت و تهويه.


- پيشگيرى از بيمارى‌هاى عفونى و درمان به‌موقع آنها به‌ويژه عفونت‌هاى مجارى تنفسي.


- استفاده از رژيم‌ غذايى مناسب و سرشار از ويتامين‌هاى مختلف.


- رعايت اصول بهداشت فردى به‌ويژه مراقبت‌هاى لازم از دستگاه گردش خون.


- خوددارى از قرار گرفتن در معرض هواى آلوده و عدم فعاليت مستمر در نقاط آلوده شهر. در صورت اجبار و موقت بودن فعاليت، مى‌بايست از ماسک‌هاى محافظ دستگاه تنفس استفاده گردد.


- سعى در حفظ وزن بدن در حد معمول و مناسب.


- پرهيز از خوردن غذاها و يا تماس با مواد آلرژى‌زا از قبيل گل‌ها، گرده گياهان، پشم، لوازم آرايش و غيره که در افراد حساس، موجب ناراحتى دستگاه تنفس به‌ويژه عود حملات تنگ‌نفس و آسم مى‌گردد.


- انجام ورزش‌هاى متناسب با سن جهت افزايش تبادلات ريوى و دفع سريع گاز کربنيک و سموم از بدن.


- سعى در تنفس از راه بينى به منظور جذب ذرات گرد و غبار هواى ورودى به شش‌ها توسط موهاى بيني.


- تزريق به‌موقع واکسن ب - ث - ژ، جهت پيشگيرى از بروز بيمارى سل.


- اجتناب از مصرف شير و ساير فرآورده‌هاى دامى غير پاستوريزه و آلوده.