محرکات و مخدرات عبارت از موادى هستند که اثر قابل ملاحظه‌اى بر روى شخصيت و سلامت انسان گذارند و به‌تدريج باعث اختلالات جسمانى و عقلانى مى‌گردند و شخصيت انسان را نيز از بين مى‌برند.