۱. در ايران هم از سال ۱۳۷۰ مراقبين بهداشت مدارس از وزارت بهداشت و درمان منتزع و به وزارت آموزش و پرورش منتقل شدند. در حال حاضر بخشى از خدمات بهداشت مدارس بر عهدهٔ مراقبان بهداشت مدارس و بخشى ديگر بر عهدهٔ کاردان‌هاى مراکز بهداشتى - درمانى شبکهٔ بهداشت و درمان است.


۲. شرح کوتاهى دربارهٔ مراقبان بهداشت مدارس در ايران و وظايف آنها از کتاب اصول و کليات خدمات بهداشتي از اين قرار است:


مراقبين بهداشت از نظر خصوصيات افرادى هستند که بعد از ديپلم دوره دو ساله بهداشت مدارس را در تهران يا يکى از شهرستان‌ها به اتمام رسانده و در مدارس مشغول فعاليت‌ هستند.


وظايفى که بر عهده آنان گذاشته شده طبق ليستى که در دفتر تشکيلات و روش‌هاى اداره طبقه‌بندى مشاغل موجود است عبارتند از:


- همکارى با پزشک مربوطه در انجام معاينات پزشکى از دانش‌آموزان و کارکنان مدارس، انجام معاينات اوليه آزمايشات ساده طبق برنامه‌هاى تنظيم شده.


- مراقبت و پيگيرى مداوم در مورد سلامت و بهداشت دانش‌آموزان.


- تشکيل اطاق بهداشت در مدرسه براى فعاليت بهداشتى با وسايل لازم طبق استاندارد تعيين شده.


- حضور در محل کار با يونيفورم مخصوص.


- معرفى دانش‌آموزان به مراکز بهداشتى و درمانى با نظر پزشک مربوطه و اطلاع اولياء اطفال و پيگيرى آن.


- انجام راهنمائي، پيگيري، مشاوره، مراجعه به منازل دانش‌آموزان در موارد لزوم به‌منظور کسب اطلاعات لازم بهداشتى با نظر پزشک و مسؤولان بهداشتى مربوطه.


- جدا کردن دانش‌آموزان بيمار و کشف علل غيبت دانش‌آموزان از نظر بيماري.


- همکارى با پزشک و مسؤولان بهداشتى به‌منظور مصون‌سازى دانش‌آموزان.


- همکارى با مسؤولان مربوطه در حفظ بهداشت و ايمنى محيط مدارس.


- همکارى با مسؤولان مربوطه در اجراء برنامه‌هاى تغذيه و بهداشت مواد غذائي.


- شرکت در کليه کميته‌هاى بهداشتى مدرسه.


- شرکت در کميسيون‌هاى بهداشتى شوراى معلمان.


- تهيه و تنظيم آمارهاى بهداشتي.


- تنظيم گزارش فعاليت‌هاى بهداشتى مدرسه با نظر مسؤولان مربوطه.


- انجام کمک‌هاى نخستين و مراقبت در مواقع ضروري.


- تنظيم شناسنامه بهداشتى ساختمان مدرسه.


- ارائه پيشنهادات لازم براى بهبود وضع بهداشت و رفاه و سلامت فردى و اجتماعى دانش‌آموزان.


- برقرارى ارتباط با مراکز بهداشتى و ساير منابعى که به‌نحوى از انحاء در بهبود وضع بهداشت و سلامت دانش‌آموزان مؤثر باشد.


- نظارت در بهداشت آشپزخانه و سالن غذاخوري.


- نظارت در بهداشت کارکنان آشپزخانه و کنترل گواهى صحت مزاج آنان.


- گزارش فورى مسائل غيربهداشتى به مسؤول مدرسه.


- اطلاع از کيفيت مواد غذائى که در اطراف مدرسه مورد استفاده دانش‌آموزان قرار مى‌گيرد.


- همکارى با معلمان در آموزش آداب غذاخورى و تغذيه دانش‌آموزان.


- مراقبت در بهداشت و ايمنى وسائط نقليه آموزشگاه.


- بازديد منظم و روزانه از کليه قسمت‌هاى ساختمان و محوطه اطراف آموزشگاه از نظر بهداشت محيط و ايمني.


- انجام ساير امور ارجاعى مربوطه در صورت لزوم.


طبق برنامه‌اى که به‌عهده آنها گذاشته شده آموزش بهداشت نيز جزء وظايف اين افراد است.