نظام مراقبت بهداشتى بر اجراء خدمات بهداشتى توجه دارد، و شامل بخش مديريت و درگير موضوع‌هاى سازمان‌دهى است. اين نظام در رابطه با چارچوب سياسى و اقتصادى اجتماعى کشور عمل مى‌کند. نظام مراقبت بهداشتى داراى چهار بخش اصلى است که از نظر منابع اعتبارى و تکنولوژى‌اى که به‌کار مى‌گيرند متفاوت هستند؛ به شرح ذيل:


۱. بخش عمومى


- مراقبت‌هاى بهداشتى اوليه در مراکز بهداشتى درمانى و خانه‌هاى بهداشت


- بيمارستان‌ها و مراکز بهداشت شهرستان و بيمارستان‌هاى تخصصى و آموزشي


- برنامه‌هاى بيمهٔ درمانى (کارمندان دولت و کارگران)


- ادارات ديگر (خدمات بهداشتى درمانى نيروى انتظامى و نظامي) بانک‌ها، آموزش و پرورش و ...


- هلال‌احمر


- برنامه‌هاى بهداشتى ويژه (سازمان مبارزه با جذام، سرطان و ...)


۲. بخش خصوصي


- بيمارستان‌هاى خصوصي، پلى‌کلينيک‌ها و مهدکودک‌ها


- مطب‌هاى پزشکان خصوصي


۳. نظام‌هاى پزشکى بومي


- شامل حکيم‌هاى سنتى و ماماهاى سنتي


۴. سازمان‌هاى بهداشتى خيريه


- انجمن حمايت از بيماران ديابتي


- انجمن حمايت از بيماران کليوى(براى آشنائى با نظام ارائهٔ خدمات بهداشتى در جامعهٔ ما بخش مربوط به اين موضوع از کتاب وضعيت سلامت مادران و کودکان در جمهورى اسلامى ايران تأليف آقاى دکتر حسين ملک افضلي، نشريهٔ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ۱۳۷۱ پيوست مى‌شود.